Digitalisering av komplett produktionsflöde - en förutsättning för additiv tillverkning (DINA)

Information only available in English

Partner organizations

  • GKN Aerospace Sweden (Private, Sweden)
  • Saab (Private, Sweden)
  • Swerea (Private, Sweden)
Start date 01/04/2016
End date The project is closed: 31/03/2017

Page manager Published: Thu 14 Jan 2021.