Design av nya material och processer för nästa generations additiv tillverkning

Syfte och mål:
Syftet med projektet (DEMA) är att öka grundläggande förståelse av stelningsförloppet vid additiv tillverkning (AM) samt vår förmåga att prediktera mikrostrukturen. Målet är att utveckla de beräkningsmetoder och pulvermetallurgiska (PM) tekniker som krävs för att designa material specifikt för AM och dra nytta av legeringsmöjligheter PM skapar. Målet är att även inkludera efterbehandlingsmöjligheter i HIP i designen. Med DEMA vill vi också öka medvetandet och förbättra rutiner runt hantering av materialinformatik för att förbereda för en framtid där data-driven vetenskap är vedertagen.

Förväntade effekter och resultat:
Arbetet i DEMA förväntas resultera i ny kunskap om hur stelningsförloppet kan påverkas och kontrolleras under AM. Konkreta, förväntade resultat inkluderar beräkningsmetoder och pulvertekniska lösningar som tillåter oss att kontrollera stelningsförloppet. Resultaten förväntar vi oss ha effekt på hur vi i framtiden tänker och går tillväga vid design för AM. Vi förväntar oss också resultat i form av ny kunskap om hur HIP påverkar och hur man designar för bästa effekt. Resultaten av data-insamling/hantering i DEMA förväntas ha effekt på kutym och utbildning inom materialinformatik.

Partner organizations

  • Swerea (Private, Sweden)
  • Royal Institute of Technology (KTH) (Academic, Sweden)
Start date 16/05/2018
End date The project is closed: 15/05/2021

Page manager Published: Wed 16 Sep 2020.