Den nya svenska produktionsmodellen

Förändringshastigheten med vilken en nations förutsättningar för tillväxt och välfärd ändras, har knappast varit högre under historien. Befolkningsökningen, demografin, klimatet och globaliseringens effekter påverkar alla sektorer. Helt avgörande för Sveriges välfärd framåt, är att utveckla ökad konkurrenskraft. Men globalt tillgänglig kunskap och teknik räcker inte längre till, för att utveckla och integrera en ny produktionsmodell som ökar Sveriges konkurrenskraft. Då behövs också förmågan att definiera och bygga vidare på egna befintliga styrkor och framgångsfaktorer, för att skapa hållbara konkurrensfördelar svåra för andra att kopiera eller köpa. I detta projekt har behov och ett antal dellösningar identifierats för en sådan process, främst riktad till industri och sjukvård.

Partner organizations

  • Mälardalens högskola (Academic, Sweden)
  • Swerea IVF AB (Private, Sweden)
Start date 01/11/2011
End date The project is closed: 15/03/2012

Page manager Published: Tue 17 Dec 2019.