DIPPA (DIgitalisation of Product- and Production design to increase Automation)

Trots bra förutsättningar så ökar inte antalet installationer av kollaborativa robotar inom slutmontering i svensk industri. Högsta automationsgrad finns tidigt i kedjan, ju närmare slutkund produkten kommer desto mer manuellt arbete finns. En bidragande orsak är att produkten inte är designad för en automatiserad montering. DIPPA vill öka interaktionen mellan produkt- och produktionsdesign för att öka automationen i slutmonteringen.

Partner organizations

  • RISE Research Institutes of Sweden (Research Institute, Sweden)
  • Jönköping University (Academic, Sweden)
  • Fraunhofer-Chalmers Centre (Research Institute, Sweden)
  • Scania CV AB (Private, Sweden)
  • Volvo Cars (Private, Sweden)
  • Volvo Group (Private, Sweden)
Start date 01/04/2019
End date The project is closed: 05/04/2021

Page manager Published: Thu 27 Feb 2020.