DEx: Identifiering , GAP-analyser och spridning av forskningsbehov inom fordons IT-säkerhet och Integritet

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • Viktoria Swedish ICT (Research Institute, Sweden)
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Research Institute, Sweden)
Start date 14/11/2016
End date The project is closed: 31/12/2019

Page manager Published: Fri 16 Nov 2018.