DENCITY

Syftet under initieringsfasen, att utveckla idé och projekt om hur man kan tillhandahålla hållbar person- och godsmobilitet i stadsdelar med begränsat rum för fordon samt höga krav på hållbart boende, har uppfyllts då projektkonsortiet tagit fram en lösningsidé som innehåller en integrerad process för person- och godstransporter i stadsbyggnadsprocessen samt gemensamt utarbetat fyra innovativa demonstratorer som tillsammans kommer att utgöra lösningar för att nå ett yteffektivt och hållbart transportsystem för förtätade städer.

Partner organizations

  • City of Gothenburg (Public, Sweden)
  • Volvo Group (Private, Sweden)
  • Älvstranden Utveckling (Public, Sweden)
  • Lindholmen science park AB (Private, Sweden)
Start date 01/01/2015
End date The project is closed: 26/06/2015

Funded by

  • VINNOVA (Public, Sweden)

Page manager Published: Thu 05 Dec 2019.