Coherent cytoskeleton dynamics captured with cutting Edge X-ray methods

Trots att cytoskelett är en viktig del av cellen, är kunskaperna om hur skelettets dynamik styrs ganska begränsade. Med hjälp av finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse initierar därför nu sex forskare vid Göteborgs universitet och vid Chalmers tekniska högskola ett projekt med målet bättre förstå cytoskelettet.

Partner organizations

  • University of Gothenburg (Academic, Sweden)
  • University of Gothenburg (Publisher, Sweden)
Start date 01/01/2013
End date The project is closed: 31/12/2017

Page manager Published: Thu 31 May 2018.