Changes in soft soil properties with time (Provbelastning av bank)

Syftet med projektet är att instrumentera och undersöka ett par bankar som ska belastas till brott. Målet är att kunna bedöma konservatismen i nuvarande dimensioneringsmetoder för att beräkna sättningar och stabilitet, och att utveckla metoder för att uppskatta hållfasthetsökningen i väg- och järnvägsbankar vid olika tidpunkter.

Partner organizations

  • Tampere University of Technology (Academic, Finland)
  • Swedish Geotechnical Institute (SGI) (Research Institute, Sweden)
Start date 15/01/2017
End date The project is closed: 15/02/2020

Page manager Published: Wed 10 Feb 2021.