Chalmers Area of Advance Transport - funding 2017

Stöd till medverkan och utveckling av samarbeten inom projekten Aktiv strömningskontroll för minskat motstånd och UnikAI, samt deltagande i arbetsgrupper inom NATO STO Applied Vehicle Technology. Vidare utveckling av simuleringsmetoder för framtida prediktering av transienta effekter hos fartygs propulsionssystem, t.ex. mot buller och vibrationer.

Partner organizations

  • Swedish Defence Research Agency (FOI) (Public, Sweden)
  • Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) (Research Institute, Netherlands)
  • École Centrale de Nantes (Academic, France)
Start date 01/01/2017
End date The project is closed: 31/12/2017

Page manager Published: Wed 01 Dec 2021.