CICERONE-Computer interactive refiner optimization engines

Målet med projektet är att undersöka hur man kan öka energieffektiviseringen vid framställning av mekanisk massa genom användandet av innovativ reglering i form av så kallade digitala tvillingar, vilket möjliggör energioptimering vid bibehållen produktion. The Swedish Energy Agency assesses that the project has great potential to be able to contribute to a large reduction in energy consumption and thus climate impact in the pulp industry.

Start date 01/01/2021
End date 31/12/2024

Page manager Published: Sun 17 Jul 2022.