Big data Analytics and Infrastructure for Business Intelligence, Biomedicine and Health

Syftet med projektet är att kombinera modern avancerad forskningskompetens på Chalmers med spjutspets teknologisk kompetens inom datahantering och analys vid Persistent, en värld ledande företag inom mjukvaruutveckling till (a) skala forskningsverktyg till verkliga datamängder med hjälp av Hadoop, Cloud och relaterad teknik och (b) anpassa verktygen för problem från svenska kommersiella partners.

Start date 01/01/2015
End date The project is closed: 31/12/2017

Page manager Published: Thu 31 May 2018.