Bestämning av korrisionskyddsförmågan för nya cementtyper samt optimering av kloridtröskelvärde

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • RISE Research Institutes of Sweden (Research Institute, Sweden)
Start date 01/09/2020
End date 29/06/2023

Page manager Published: Sat 12 Feb 2022.