Beslutstöd vid hantering av risk för spridning av zoonotiska smittämnen via vatten till människor och djur

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) (Academic, Sweden)
  • SMHI (Public, Sweden)
  • Swedish National Veterinary Institute (Public, Sweden)
Start date 01/01/2015
End date The project is closed: 31/12/2015

Page manager Published: Thu 31 May 2018.