Beslutstöd för att förhindra mikrobiologisk förorening i dricksvatten

Syftet med projektet är att arbeta för god mikrobiologisk kvalitet i dricksvattnet genom att utveckla beslutsstöd för användning på vattenverk baserat på ett proaktivt koncept omfattande detektion, riskbedömning och riskhantering.

Partner organizations

  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Research Institute, Sweden)
Start date 01/05/2015
End date The project is closed: 31/12/2015

Page manager Published: Fri 07 Sep 2018.