Behandling av tennorganiskt förorenade sediment: återvinning och stabilisering

Syftet med projektet är att utveckla en innovativ, hållbar och effektiv metod i laboratorieskala för att behandla tennförorenade sediment från hamnar. I projektet utvecklas metoder för att bryta ner och laka ur metaller från sediment. Från lakvätskorna återvinns sedan tenn, medan sedimentresten stabiliseras för att kunna användas som konstruktionsmaterial i hamnar. Energimyndigheten bedömer att projektet adresserar utlysningens syfte och inriktning och bidrar till hållbar materialförsörjning.

Start date 28/06/2018
End date The project is closed: 31/12/2020

Funded by

  • Renova (Private, Sweden)
  • Swedish Energy Agency (Public, Sweden)
  • Chalmers (Site, Sweden)
  • Chalmers (Publisher, Sweden)

Page manager Published: Fri 11 Mar 2022.