Banöverbyggnad - en holistisk optimering av design och underhåll för ökad prestanda

I syfte att stödja EUs ambition om omfördelning av transporter från väg till järnväg är projektets mål att minska järnvägens livscykelkostnader och miljöpåverkan genom holistisk optimering inkluderande: - Förbättrad metod för att karakterisera järnvägsspår och detektera sektioner med dåliga upplagsvillkor i behov av underhåll - Designprocess för hållbar, kostnadseffektiv och miljövänlig utformning av betongsliprar baserad på predikterad och validerad status för aktuellt spåravsnittet. - Optimerad process för proaktivt spårunderhåll vad gäller metoder och intervall.

Partner organizations

  • Swedish Transport Administration (Public, Sweden)
  • Abetong AB (Private, Sweden)
  • Eber Dynamics AB (Private, Sweden)
Start date 01/11/2013
End date The project is closed: 01/11/2017

Page manager Published: Thu 31 May 2018.