Avancerad bedömning av svetsade broar avs utmattning och sprödbrott - inspektion och återstående livslängd

See Swedish site for more information.

Start date 01/01/2015
End date The project is closed: 31/12/2016

Page manager Published: Thu 05 Dec 2019.