Autonom omkörning

Syftet med detta projekt är att validera algoritmer för autonom omkörning och autonoma filbyten. Målet är att flera alternativa algoritmer ska testas och jämföras med varandra.

Start date 03/08/2015
End date The project is closed: 31/07/2016

Page manager Published: Thu 31 May 2018.