Attraktiv nyproduktion och renovering - kunskapsöversikt

Delprojekt i följeforskning kring området stadsutveckling inom Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020-2030. 

Syftet med delprojektet är att utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv genomföra en kunskapsöversikt som kan bidra till beslutsunderlag för Framtidens investeringar i stadsutveckling i sina utvecklingsområden. Det handlar om befintlig kunskap om hur problemförorter kan göras attraktiva att bo i för en bredare kundgrupp som höjer områdenas socioekonomiska status.

Start date 01/08/2021
End date The project is closed: 31/07/2022

Page manager Published: Fri 24 Sep 2021.