Användning av drav som livsmedelsingrediens, en förstudie

Bakgrund: De senaste åren har antalet ölbryggerier i Sverige ökat markant, och i Västra Götaland finns idag ett fyrtiotal mikrobryggerier. Många av dessa drivs av ett starkt entreprenörskap och lust att experimentera.
Vid ölbryggning skiljs sockret från kornmalten och i återstoden, draven, är proteinet från kornet koncentrerat.
Större bryggerier säljer ofta draven som proteinråvara till djurfoder, men draven skulle även kunna användas för att berika livsmedel med protein, eller som huvudingrediens i nya typer av livsmedel. För att utnyttja draven från mindre bryggerier i livsmedel behöver utmaningarna kopplat till leveranssäkerhet och logistik lösas
och kunskapen om kvalité, processteknik och nya användningsområden öka.
Syfte: Att sammanföra forskare, ölbryggerier och livsmedelsföretag för att tillsammans finna och demonstrera lösningar kopplat till leveranssäkerhet, logistik och vidareförädling av drav i livsmedelskedjan.
Mål: Förstudien ska ge producenter av drav (mindre ölbryggerier) och potentiella användare (livsmedelsföretag) förutsättningar att överbrygga hindren för användning av drav som livsmedelsingrediens. Målet är att ta fram och presentera minst tre konceptidéer på livsmedel med drav som ingrediens samt visa på hur bryggerierna kan öka sin lönsamhet genom nya logistik- och hanteringslösningar.
Innehåll: Förstudien koordineras av CIT och innehåller två delar. I förstudiens första del samlas drav in från olika bryggerier och analyseras för att skapa en bild av näringsinnehållet och hur det varierar (Chalmers, avd. Industriell bioteknik). Parallellt gör CIT och RISE en mindre litteraturstudie kring användning av drav som livsmedelsingrediens samt ett till två livsmedelstekniska experiment, t.ex. extrudering. Därefter genomför projektparterna en workshop med regionala livsmedelsproducenter för att identifiera möjliga områden för produktutveckling med drav som utgångspunkt samt för att ta fram kravspecifikationer för råvaran.
Förstudiens andra del utförs av CIT och innehåller en litteraturstudie kring hanteringen av drav med existerande logistiksystem, samt en workshop med bryggerier och livsmedelsproducenter för att hitta affärsmöjligheter och samverkansformer kring hanteringen av draven. I slutet av den andra delen tas ett antal logistiska
systemlösningar fram baserat på resultaten från informationen som framkommit i tidigare moment.

Partner organizations

  • Food for Progress (Private, Sweden)
  • Dugges Brewery (Private, Sweden)
  • Göteborgs Nya Bryggeri (Private, Sweden)
  • Westcoast Beersmiths (Private, Sweden)
  • Santa Maria (Private, Sweden)
  • The Swedish Brewers' Association (Private, Sweden)
Start date 13/08/2018
End date The project is closed: 11/01/2019

Page manager Published: Thu 25 Jul 2019.