Analysis and Improvement of Insulation System of Traction Motors Exposed to High-switching Frequency Converters

Projektets övergripande mål är att öka tillförlitligheten och verkningsgraden för traktionsmotorer som matas från frekvensomriktare med hög switchfrekvens avsedda för elfordon samtidigt som miljöpåverkan från motortillverkningen minskar.

Partner organizations

  • ABB Sweden (Private, Sweden)
Start date 14/12/2018
End date The project is closed: 15/06/2020

Page manager Published: Sun 07 Jul 2019.