Analys av energiförsörjning för elektrifierade bussystem

Syfte: Att ta fram en metodik för robust och ekonomiskt fördelaktig utformning av energiförsörjningssystem för elektrifierad busstrafik med komplex hållplatsdynamik. Delmål med metodiken: - utforma och dimensionera energiförsörjningssystem för elektrifierad busstrafik för olika transportbehov - tydliggöra vilka trafikrelaterade krav som till stor del bestämmer utformning och dimensionering - beräkna kostnader för olika energiförsörjningssystem - uppskatta belastning på elnätet beroende på teknikval - tydliggöra konsekvenser av tex topografi, klimat etc.

Partner organizations

  • Västtrafik (Public, Sweden)
  • Lindholmen science park AB (Private, Sweden)
  • Volvo Group (Private, Sweden)
  • Göteborg Energi AB (Private, Sweden)
  • Viktoria Swedish ICT (Research Institute, Sweden)
Start date 01/01/2015
End date The project is closed: 31/12/2015

Page manager Published: Fri 16 Nov 2018.