Analys av High Capacity Transports säkerhet och effektivitet genom trafikflödeshinder

Syftet med det här projektet är att utvärdera trafiksäkerheten och effektiviteten hos HCT-fordon genom algoritmiska verktyg och metoder i makroskopisk trafiksimulering. Istället för att fokusera på ett fordon, så är målet att analysera hur trafikflöden kan påverkas med olika HCT-konfigurationer, penetrationsnivåer, och trafikförhållanden. Införandet av HCT i verklig trafik påverkar de dynamiska variablerna i trafikflödet.

Start date 01/10/2014
End date The project is closed: 30/09/2016

Page manager Published: Thu 31 May 2018.