5G för fordonstillämpningar

Detta projekt syftar till att forska och utveckla 5G komponenter för att göra 5G fordonsvänligt och därmed göra det möjligt för nya affärsområden inom fordon-telekom. Fokus i projektet ligger på enhet-till-enhet (D2D) kommunikation (en viktig komponent i 5G). D2D länkar kommer att erbjuda korta fördröjningar och pålitligt fordon-till-fordon (V2V) och fordon-till-väg infrastruktur (V2I) kommunikation. Länkarna kan användas för trafiksäkerhet samt allmänt informationsutbyte mellan fordon. Projektet gör det möjligt för fordonindustrin att erbjuda innovativa koncept och metoder för uppkopplade lösningar i infrastrukturen som att utveckla säkerheten för människor och effektivisera transportsystemen även när nätverkstäckning inte är tillgänglig. Därför är det här projektet en nyckel för fordonsindustrin i Sverige för att visualisera kundernas samspel med uppkopplade tjänster, trafiksäkerhet och intelligenta transportsystem.

Partner organizations

  • Ericsson AB (Private, Sweden)
  • Qamcom Research & Technology (Private, Sweden)
  • Volvo Cars (Private, Sweden)
Start date 01/06/2014
End date The project is closed: 31/05/2017

Page manager Published: Fri 07 Sep 2018.