They received grants from the Swedish Research Council

​​Eight researchers at the Department of Physics at Chalmers were successful in getting grants from The Swedish Research Council (VR) within natural and engineering sciences. Altogether they will receive SEK  29 145 000 in funding from 2020 to 2024. Congrats to Andreas Ekström, Paul Erhart, Henrik Grönbeck, Patrik Johansson, Mikael Käll, Eva Olsson, Philippe Tassin and Andrew Yankovich.

Projektbidrag

Andreas Ekström 
"Stark nukleonkraft: atomkärnors kvantmekaniska egenskaper och neutronstjärnors tillståndsekvation"
SEK 3 565 000 

Paul Erhart
"Fasbeteende och elektroniska egenskaper hos halogenid-perovskiter från simulering på atomskala"
 SEK 4 200 000 

Henrik Grönbeck
"Adaptiv beräkningskatalys över tids- och längdskalor"
 SEK 3 280 000
 
Patrik Johansson
"Elektrolyter för Metallorganiska Multivalenta Batterier"
 SEK  3 400 000 

Mikael Käll
"Optotermisk Marangonikonvektion och sensorik på nanoskala"
SEK 4 000 000

Eva Olsson
"Kontroll av optiska och elektriska egenskaper hos mono- och fåtal lager av tvådimensionella material genom mekanisk töjning"
SEK 3 400 000

Philippe Tassin
"Utveckling av nya fotoniska metaytor med hjälp av artificiell intelligens"
 SEK  3 700 000 

Etableringsbidrag: 

Andrew Yankovich
"Visualisering av stark växelverkan mellan ljus och materia genom NEX-GEN-STEM"
 SEK  3 600 000 
Page manager Published: Thu 19 Nov 2020.