HTC 20års jubileum

Datum: 30-31 Augusti 2016

Plats: Lindholmen Conference Center, Lindholmspiren 5, 41756 Göteborg

Boende: Rum finns reseverade på Radisson Blu Riverside Hotel för dem som önskar (1 450 SEK)

För att boka ditt rum, klicka på följande länk: HTC - Hotel Reservation


OBESRVERA sista dagen för registrering​: 5 augusti


Deltagandet i jubileumet är kostnadsfritt. Deltagarna står själva för eventuell boendekostnad.


Preliminärt Program

30/8 (Tisdag)​
11:45    Lunch
13:00    Stefan Bengtsson, Chalmers Rektor
13:30    Susanne Karlsson, Enhetschef Energimyndigheten
13:50    Lars-Gunnar Johansson / Bo Jönsson, Föreståndare respektive Ordförande HTC
14:15    Erik Skog, Konsult och tidigare ordförande HTC
14:30    Lennart Gustavsson, VD Götaverken Miljö
14:45    Henrik Asteman, en av HTC’s första doktorander
15:00    Kaffe
15:30    Rachel Pettersson, Forskningschef Jernkontoret
15:45    Christine Geers, Forskare Energi och Material, Chalmers
16:00    20 år med HTC
16:15    Tid för checka in på hotell
17:15    Avfärd båten
20:15    Tillbaka på Lindholmen, after-boat-mingel på ”L´s resto”, Lindholmspiren 5


31/8 (Onsdag)

Projektmöten i de olika projektgrupperna

Projekt 1a: Critical corrosion phenomena in combustion of biomass and waste
Projekt 1b: Högtemperaturkorrosionsproblem vid förgasning av biomassa och avfall
Projekt 2a: Oxidation assisted crack growth in gas turbine materials
Projekt 2b: High temperature oxidation of superalloys for gas turbines in oxyfuel environments
Projekt 3a: High temperature materials for industrial processes
Projekt 3b: High temperature corrosion in Solid Oxide Cells

​​

Page manager Published: Mon 29 Aug 2016.