News: Centre Northern LEADhttp://www.chalmers.se/sv/nyheterNews related to Chalmers University of TechnologyWed, 19 Feb 2020 11:50:53 +0100http://www.chalmers.se/sv/nyheterhttps://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Northern-LEAD-Day-2020.aspxhttps://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Northern-LEAD-Day-2020.aspxNorthern LEAD Day 1 april 2020<p><b>​Välkommen till en spännande halvdag där du får chansen att lyssna till de senaste forskningsrönen inom logistik, transport och Supply Chain. Forskare från Chalmers och Göteborgs universitet presenterar sina forskningsresultat och du träffar som vanligt många gamla bekanta, eller knyter nya kontakter. Vi avslutar med en nätverkslunch.</b></p><div>​Mer information och ett detaljerat program kommer inom kort, men anmäl dig redan nu för att säkra en plats. Allt är kostnadsfritt!</div> <div></div> <div><strong><br /></strong></div> <div><strong>När? </strong>Onsdag 1 april 2020 kl 09.00-12.00 med efterföljande lunch <br /></div> <div><strong>Var?</strong> Volvosalen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg <br /><strong>För vem?</strong> För dig som är intresserad av logistik och transport och arbetar på ett företag, en myndighet, högskola eller annan typ av organisation<br /><strong>Pris:</strong> Kostnadsfritt<br /><strong>Språk:</strong> Svenska, men enstaka presentationer kan förekomma på engelska</div> <div><br /></div> <div><span><strong>Välkommen att anmäla dig här nedan! </strong>(om formuläret inte syns, gå till <a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/fc36dac9-fd63-4963-b030-de3941f9c16c" target="_blank">denna länk</a>)</span></div> <div><br /></div> Wed, 19 Feb 2020 11:00:00 +0100https://www.chalmers.se/en/departments/tme/news/Pages/How-can-logistics-systems-become-more-energy-efficient.aspxhttps://www.chalmers.se/en/departments/tme/news/Pages/How-can-logistics-systems-become-more-energy-efficient.aspxHow can logistics systems become more energy efficient?<p><b>​​In her doctoral thesis, Jessica Wehner studies how energy efficiency in logistics systems can be improved in order to contribute to an environmentally sustainable development. One conclusion is that the end consumer needs to be involved more actively in the logistics service creation.</b></p> <h3 class="chalmersElement-H3">What challenges do you focus on in your research?</h3> <div>​“A major challenge we face today is high greenhouse gas emissions that contribute to global warming. Logistics and its key activity – freight transport – stand for a large amount of fossil fuels and greenhouse gas emissions. Suggested approaches, such as new technologies, electrification and a shift to fossil-free fuels, are not enough to change our current logistics systems. Therefore, I focus on reducing the total energy consumption by improving energy efficiency in logistics systems.”<br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">How do you aim to solve the problem with your research?</h3> <div>​“The overall environmental problem is addressed by expanding current understandings of how environmentally sustainable development can be reached by improving energy efficiency in logistics systems. Therefore, I study how structural characteristics shape energy efficiency in logistics systems, which initiatives can be taken by logistics key actor, namely the logistics service provider, and how customers can co-create logistics services that all contribute to improving energy efficiency in logistics systems.”</div> <h3 class="chalmersElement-H3">What are the main findings? </h3> <div>​“The main findings include the identification of energy-efficient characteristics in the logistics fulfilment around the point of consumption. This means, I studied how goods can be distributed to private households and household waste can be collected from that same point in a more energy-efficient manner, for example by increasing the capacity utilisation. Furthermore, I studied what initiatives need to be taken by logistics service providers and how they can mature to environmentally sustainable providers. In addition, I revaluated the roles of the different actors in the logistics service triad and acknowledges that the end consumer needs to be involved more actively in the logistics service creation.”</div> <h3 class="chalmersElement-H3">What do you hope your research will lead to?</h3> <div>​“I hope my research can help to use less energy in logistics and contribute to environmental sustainability. Practical implications contain the maturation of the logistics industry, involvement of customers in the logistics services creation and the demonstration of tools to do so, such as the service blueprint. In addition, a theoretical contribution is the conceptualisation of energy efficiency as a value to providers and customers, that is co-created by both actors.”</div> <div> </div> <div><em>Text compilation: Daniel Karlsson<br /></em></div> <div><em></em><em>Photo: Carolina Pires Bertuol</em><br /><br /></div> <div>More about <a href="/en/staff/Pages/jessica-wehner.aspx">Jessica Wehner</a> </div> <div>Read the thesis <a href="https://research.chalmers.se/publication/514202">”Improving energy efficiency in logistics systems: On the road to environmental sustainability” </a></div>Mon, 13 Jan 2020 10:00:00 +0100https://www.chalmers.se/en/departments/tme/news/Pages/New-research-demonstrated-at-Logistik-Transport.aspxhttps://www.chalmers.se/en/departments/tme/news/Pages/New-research-demonstrated-at-Logistik-Transport.aspxNew research demonstrated at Logistik &amp; Transport<p><b>​​In early November, the trade fair Logistik &amp; Transport 2019 was organised at The Swedish Exhibition &amp; Congress Centre in Gothenburg. Together with the fair, the arena Future Lounge was arranged for the first time, where the Department of Technology Management and Economics presented current research projects.</b></p><div>Chalmers and the University of Gothenburg have a long tradition of participation at the Logistik &amp; Transport fair. This year the participation was further developed, and the traditional stand was supplemented with a completely new arena where research projects could be demonstrated to the visitors.</div> <div><br /></div> <div>In the Future Lounge, the projects DREAMIT (Digital Access Management in Real Time for Intermodal Transport) and AKTA (Automation of Kitting, Transport and Assembly) were shown. In addition to the researchers, students from educations at the department participated and were able to provide fresh perspectives on current issues.<br /></div> <div><br /></div> <div>Read more about <a href="https://logistik.to/future-lounge/">Future Lounge</a> </div> Fri, 15 Nov 2019 07:00:00 +0100https://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Samverkan-i-fokus-under-Transportinkopspanelens-arliga-workshop.aspxhttps://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Samverkan-i-fokus-under-Transportinkopspanelens-arliga-workshop.aspxSamverkan i fokus under Transportinköpspanelens årliga workshop<p><b>​”Genom mer långsiktig samverkan, realiserat genom mycket längre avtal än vad som är brukligt, har vi lyckats skapa ett helt nytt transportupplägg som minskar både kostnader och miljöpåverkan. Nya och mycket mer effektiva fartyg kommer att kunna byggas och tas i drift”. Detta var budskapet från Ragnar Johansson, VD på Wallenius SOL, i en av de presentationer som hölls vid Transportinköpspanelens workshop den 23 september. Ska man i grunden ändra uppläggen i logistiksystemet krävs samverkan.</b></p><h3 class="chalmersElement-H3">​Intern samverkan</h3> <div>Samverkan krävs dock inte bara mellan organisationer utan är väsentlig inom en organisation. Jens Lamberth, kategoriansvarig för transporter på Lantmännen, beskrev hur de arbetat fram en arbetsmodell för strategisk, taktisk och operationell samverkan inom företaget för att effektivisera sina transporter. Han berättade hur man inom koncernen kan ställa standardiserade krav, konsolidera kategorispecifika volymer och minska antalet leverantörer, bland annat för att ge ökad köpkraft.</div> <div><br /></div> <div>Under workshopen presenterades resultat gällande interna och externa samarbeten från Transportinköpspanelens senaste enkätstudie från 2018. Dan Andersson, docent på Chalmers, visade vilka funktioner som samarbetar internt kring ett transportinköp och vem som beslutar om trafikslag. Dan beskrev särskilt hur olika företag arbetar med att öka fyllnadsgraden, där det syns skillnader mellan branscher, där ”Handel och livsmedel” och ”Basindustri” arbetar mer med att öka fyllnadsgraden än ”Tillverkningsindustrin”.</div> <div><br /></div> <div>Sara Rogerson, forskare och projektledare på SSPA, beskrev behovet av samverkan och att arbeta mot gemensamma mål för att uppnå hög fyllnadsgrad. Detta innefattar till exempel att skapa förståelse för kundnytta och möjliga kostnadsbesparingar, och att säkerställa kunskapsnivån genom utbildning. Att följa upp fyllnadsgrad på ledningsnivå visar att det är en prioriterad fråga.</div> <div><br /></div> <div>I workshop-form diskuterades flera viktiga frågor med fokus på intern samverkan:</div> <div>•    Vilka är inblandade i beslut om transportinköp?</div> <div>•    Vilka funktioner borde vara inblandade i beslutet?</div> <div>•    Kring vad är det viktigt att samarbeta?</div> <div>•    Vad är avgörande för ett lyckat internt samarbete?</div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Extern samverkan</h3> <div>Ragnar Johansson beskrev att rederiet Wallenius SOL har identifierat ett behov av samordning och effektivisering av basindustrins exportflöden från norra Sverige och Finland till kontinenten. Skogsindustrin har historiskt sett styrt och opererat fartyg, vilket innebär en inlåsning i ett logistiksystem med höga fasta kostnader och risker. Då flera av industrins charteravtal och terminalavtal går ut år 2021, så ser Wallenius SOL en öppning för större, och mer effektivare nyare fartyg med lägre utsläpp. För att kunna göra dessa mycket stora fartygsinvesteringar krävs långa avtal med transportköparna. Exempel på kunder som hittills är med är Stora Enso, Billerud Korsnäs, Metsä Board och Wärtsilä. Fraktservicen är planerad mellan norra Östersjön, Travemünde/Lübeck, en brittisk hamn, Antwerpen och Zeebrugge med start 2021.</div> <div><br /></div> <div>Linda Styhre, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, beskrev utifrån enkätresultaten hur långa samarbeten och transportavtal som svenska företag har idag, samt i hur stor utsträckning som företagen specificerar hur transporttjänsten ska utföras. Resultaten visar att ramavtal för transporter används i cirka tre fjärdedelar av företagen, och att 81 % har avtal som är längre än 1 år. För det värdemässigt största avtalet har man i en genomsnittlig kontraktslängd på 2,7 år, medan man faktiskt har arbetat tillsammans betydligt längre än så: i genomsnitt 11,2 år. Det som företagen framför allt specificerar vid transportinköp är trafikslag, tidsprecision och transporttid.</div> <div><br /></div> <div>I workshop-form diskuterades sedan frågor med fokus på extern samverkan:</div> <div>•    Vad innebär kort kontraktslängd men lång relation? </div> <div>•    Vilka är för- och nackdelarna med att specificera gemensamt?</div> <div>•    Kan miljöpåverkan minska av effektivt externt samarbete?</div> <div>•    Vad är avgörande för ett lyckat externt samarbete?</div> <div><br /></div> <div>Slutligen fick alla workshopdeltagare leva sig in i att vara politiker, transportköpare eller speditör och svara på frågan vad de skulle vilja göra för att åstadkomma en omställning till fossilfria godstransporter.</div> <div> </div> <div><em>Text och foto: Sara Sköld, IVL<br /><br /></em></div> <div><a href="/sv/centrum/northern-lead/transportinkopspanelen">Mer om Transportinköpspanelen</a><br /></div> <div> </div>Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 +0200https://www.chalmers.se/en/areas-of-advance/Transport/news/Pages/Successful-initiative-seminar-2019.aspxhttps://www.chalmers.se/en/areas-of-advance/Transport/news/Pages/Successful-initiative-seminar-2019.aspxSuccessful Initiative seminar for AoA Transport<p><b>​Area of Advance Transport’s Initiative seminar Transportation in the Age of Digitalisation attracted many satisfied participants. Among the topics were self-driving vehicles, block-chain and adaptations to a new market.</b></p>​<span style="background-color:initial">Approximately 300 representatives from industry and academia had gathered when Sinisa Krajnovic, Head of the Transport Area of Advance, entered the stage to welcome all.</span><div>“We always try to choose a theme of current interest for our Initiative seminars. Right now, we are discussing automation and mobility, but also shared economy”, he said.</div> <div>New technology makes it possible to label goods, in order to keep track not only on its location, but also the surrounding’s temperature and humidity. Trucks are also able to transfer data, which shows the vehicles current status. So:</div> <div>“The entire traffic system is becoming more and more automated. Transport is no longer just about having enough buses in the city network, but about what apps we use.”<br /><br /><strong>Impossible to foresee the future</strong></div> <div>Robin Teigland, Professor in Management of Digitalisation, gave the Key note lecture and talked about how society and economy is changing. She quoted Bill Gates:</div> <div>“We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten. So how will we be able to work, when we don’t even know what we don’t know?”</div> <div>One way to view market demands, is to think about what we need and answer the question with a verb instead of a noun, Robin Teigland said. To illustrate, she showed a picture of a woman waving at a taxi.</div> <div>“Think about what she wants to do, instead of what she wants to have! Where does she want to go? And why? View technology as a means, not as an answer.”<br /><br /><strong>Topics varied throughout the day</strong></div> <div>Henrik Sahlin, from Ericsson, talked about autonomous cars, the technology needed and challenges to solve. The car must be able to “talk” to other cars, with infrastructure, pedestrians and networks. What happens if the car loose internet connection? Do we need to wait for 5G in order for this to work?</div> <div>Chalmers Professor Maria Ljunggren Söderman gave an insight into necessary metals for the automotive industry – 25 different ones – which are not currently being recycled. MariAnne Karlsson, also a Professor from Chalmers, talked about MaaS; Mobility as a Service.</div> <div>“We see a paradigm shift coming. In the future, actors will present their offers together. And this can make people change their behavior, for example make them not buy a car”, she said, and was replaced on stage by Hans Arby, whose company Ubigo offers exactly this kind of service.</div> <div>During the afternoon, Érika Martin's Silva Ramos from Gothenburg University spoke about user preferences, Klas Hedvall from Volvo GTT talked about vehicle maintenance in the connected future, and Jonas Flodén from Gothenburg University about block-chain.</div> <div>Last on stage, before the closing panel discussion, was Ikea’s Stefan Holmberg, who presented the company’s challenges in a new market.</div> <div>“We started at a time when people had more time than money. Today it’s the other way around; people have money, but not time. Our department stores provide inspiration, but most visitors immediately start looking for the shortcuts. They do not have the time and desire to walk around the store for several hours.”<br /><br /><strong>Important to ensure future competences</strong></div> <div>The panel discussed how to ensure the competence needs in the future. Industry needs are difficult to foresee, which means that competences of the students who are currently being educated is already in demand. This is just one of several factors that will make closer cooperation between academia and industry increasingly important in the future.</div> <div>Head of Area of Advance Sinisa Krajnovic ended the day with a story about his friend, retired truck driver Peter. Peter worked alone and was often away on long tours. He had a difficult time finding a replacement if he fell ill, and sometimes he had to wait several days for spare parts on site in Europe. Over the years, he lost a lot of time that could have been spent with his family. But future truck drivers will work differently, Krajnovic said:</div> <div>“The trucks will be in a plutoon, and the driver in the first truck will be the only one actually driving. The others can spend the time on other things, like skype calls to the family. Or they can even sit at home and drive their trucks remotely.”</div> <div>The participants seemed content as they left Chalmers’ conference hall Runan. Next year, it is time again for an Initiative seminar. Welcome back!<br /><br /></div> <div>Text and photos: Mia Malmstedt</div> <div><br /></div>Fri, 27 Sep 2019 15:00:00 +0200https://www.chalmers.se/en/departments/tme/news/Pages/How-should-component-kits-be-prepared-in-production-systems.aspxhttps://www.chalmers.se/en/departments/tme/news/Pages/How-should-component-kits-be-prepared-in-production-systems.aspxHow should component kits be prepared in production systems<p><b>​Guided by the needs of the manufacturing industry, the doctoral student Patrik Fager has examined how the practice of pre-sorting the components to be used in assembly into kits – called kit preparation – can be designed.</b></p>The relationship between design and performance of processes for kit preparation in the assembly industry has been the focus of Patrik Fager's doctoral thesis at Chalmers. In the assembly industry, kitting involves supplying components to assembly in kits with pre-sorted components for each assembly object. In his research, Patrik has studied how various aspects of the process by which kits are prepared, such as work organization, layout, policies, equipment, automation, among others can in turn impact issues of flexibility, kit quality, and man-hour efficiency. <br /><br /><strong>What challenges do you focus on in your research?</strong><br /><br />My research focuses on how to handle customization of end-products in the materials supply to assembly systems. This is an ever-growing challenge fueled by customer demands from the market. <br /><br /><strong>How do you aim to address the problem with your research?</strong><br /><br />We have studied how various technologies, equipment, and policies can be used in kit preparation to support its performance. <br /><br /><strong>What do you hope your research will lead to?</strong><br /><br />I hope that my research leads to new knowledge of how kit preparation design and performance are linked and that it can complement and extend previous knowledge. One example is with respect to how glasses with computer-integrated displays compare with previously used technologies, such as pick-by-light or pick-by-voice systems, when used in kit preparation. Furthermore, I hope that the research can lead to that more of the knowledge and experience from companies who practice kit preparation becomes available to a wider audience and that companies can get new perspectives on how to perform kit preparation.<br /><div><br /><strong>Text: </strong>Carolina Pires Bertuol<br /><br />Read more about <a href="https://research.chalmers.se/en/person/?cid=fagerp" target="_blank">Patrik Fager</a><strong></strong></div> <div>Read more about his Doctoral Thesis: <a href="https://research.chalmers.se/en/publication/?id=512020" target="_blank">Materials Handling in Production Systems: Design and Performance of Kit Preparation</a></div>Thu, 19 Sep 2019 10:00:00 +0200https://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Innovationer,-nudging-och-nycklar-för-högre-transporteffektivitet-på-TREFF.aspxhttps://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Innovationer,-nudging-och-nycklar-f%C3%B6r-h%C3%B6gre-transporteffektivitet-p%C3%A5-TREFF.aspxInnovationer, nudging och nycklar för högre transporteffektivitet på TREFF<p><b>Under Transporteffektivitetsdagen, TREFF 2019, blev det tydligt att transportsektorn kommit långt med hållbara innovationer. Men vad är det som behövs för att innovationer och mer hållbara alternativ ska kunna bli verklighet och skalas upp? Det har bland andra Ulf Ceder, Scania och Katharina Paoli, A Win Win World, erfarenhet av.</b></p>​TREFF arrangeras av Northern LEAD vid Chalmers och Göteborgs universitet tillsammans med CLOSER på Lindholmen Science Park. <br /> <br /> <div><span><img src="/en/centres/lead/PublishingImages/treff_ulf.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px 15px;width:250px;height:310px" /></span><strong>Ulf Ceder</strong>, senior manager på Scania, presenterade under TREFF några av de områden Scania arbetar med för att effektivisera sina transportalternativ och göra dem mer hållbara. Med all innovation som pågår tror han att det är viktigt att jobba i allas innovationshorizonter samtidigt och inte bara snöa in på en. </div> <div><br /></div> <div> – De med kortare horisont kan göra väldigt stor nytta här och nu. Där har vi ju bland annat High Capacity Transport (HCT) men även det vi jobbat länge med: biobränslen. På den medellånga horisonten, med till exempel elektrifiering, där ligger vi långt fram med lösningar som elektrifierade vägar och fordon. Där behövs det framförallt investeringar i ladd infrastruktur om vi ska få det att hända, säger Ulf Ceder och fortsätter. <br /></div> <div><br /></div> <div>– På längre sikt, där vi har mer uppkopplade lösningar, autonoma fordon och transportsystem och ännu högre effektivitet. Där kan man redan göra saker men effekterna ser vi i ett längre perspektiv. Det gäller bara att vi ser till alla tidshorisonter.<br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Krävs mer än teknik</h3> <div> Att det finns gott om innovationer som kan bidra till en mer hållbar transportsektor råder det ingen tvekan om – sektorn ligger på flera vis i framkant med grönare lösningar. Flera av talarna under TREFF visade dock på viss frustration över att det för flera lösningar krävs bättre möjligheter att skala upp och göra verklighet av innovationerna. En viktig del för att det ska ske är att få med regelverk, standarder och policyer. </div> <div><br /></div> <div>Ulf Ceder lyfter bland annat att det krävs fler som vågar ta risker och att innovationen även måste ske på policynivå så att de kan vara i fas med de tekniska innovationerna. <br /></div> <div><br /></div> <div> – Jag tycker att det oftast fungerar rätt bra men ibland kan myndigheter kanske vara lite mer proaktiva. Jag tror på att jobba mer med policyinnovation och att göra detta parallellt med tekniken. Då skulle man nog kunna nå ganska långt med att få upp hastigheten, säger Ulf Ceder och fortsätter: </div> <div><br /></div> <div>– Sedan så måste det finnas en vilja och affärsmodell som håller. De som upphandlar, förser marknaden med fordon och andra måste trigga marknaden. Teknisk innovation och betalningsvilja måste mötas. <br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Nudging som metod – en väg framåt</h3> <div><img src="/en/centres/lead/PublishingImages/treff_katharina.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px 15px;width:250px;height:307px" />En som är expert på att få saker att hända och då speciellt på att få folk att agera är <strong>Katharina Paoli</strong>, Managing Director på A Win Win World som jobbar med nudging. Nudging är en beteendevetenskaplig metod och kommer från engelska ordet nudge – en vänlig knuff i rätt riktning. Begreppet innebär att arrangera valsituationer så att det blir lätt att göra rätt – något som går att applicera på transportsektorn i stort men även konsumenternas roll i att bidra till sektorns utveckling. <br /></div> <div><br /></div> <div>– Redan idag arbetas det mycket med nudging och persontransporter men nudging kan absolut komma in mer i logistik och transporter. Till exempel ser vi att det kan behövas en vänlig knuff när det kommer till alla returer inom e-handel och nya leveransmodeller, säger Katharina Paoli, som på frågan om när innovation och nudging bör mötas blixtsnabbt svarare. </div> <div><br /></div> <div>– Ofta och gärna! </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Inte bara för individer</h3> <div> I sitt framförande under TREFF lyfte Katharina Paoli bland annat att det just inom e-handeln finns flera lägen då individer kan guidas till att göra ett bättre val för planeten bättre val. Men för att främja stegen mot en mer effektiv och hållbar transportsektor kan även företag nudgas. </div> <div><br /></div> <div>– Det går absolut bra att nudga B2B också. Ibland behöver man till exempel nudga en leverantör eller kund för att i slutändan kunna påverka konsumenten. Det går bra. Det hela handlar ju om att påverka individers val. Och om man får många individer att agera gå åt rätt håll, det är då man får den stora systemförändringen, säger Katharina Paoli. </div> <div><br /></div> <div>För att kunna bidra till en systemförändring inom denna sektor krävs det allt från användbara innovationer till förändringar hos konsumenterna. Och nudging kan komma att bli ett bra verktyg för att pusha utvecklingen, men precis som med Ulf Ceders tankar kring följsamhet kräver nudging timing. </div> <div><br /></div> <div>– För att en nudge ska vara effektiv måste den vara vältajmad och ligga i individens och samhällets intresse. Det handlar om att först identifiera rätt valsituation och sen designa den så att nudgen ger en vänlig knuff som gör det lätt att göra rätt, säger Katharina Paoli.</div> <br /><br /> <strong>Text:</strong> Olof Nordangård <strong><br />Foto:</strong> Daniel KarlssonTue, 17 Sep 2019 00:00:00 +0200https://www.chalmers.se/en/departments/tme/news/Pages/How-to-plan-tactical-in-complex-manufacturing-settings.aspxhttps://www.chalmers.se/en/departments/tme/news/Pages/How-to-plan-tactical-in-complex-manufacturing-settings.aspxHow to plan tactical in complex manufacturing settings<p><b>​When products need to be adapted to meet the customer&#39;s needs, it can be difficult to balance supply and demand. With his research, Hafez Shurrab wants to inspire and provide tools for IT developers, decision makers and problem solvers, so that they can create better planning processes.</b></p><div>​Hafez Shurrab is a doctoral student Chalmers. He studies tactical planning processes that drive project-based manufacturing, focusing on engineer-to-order (ETO) settings - where products need to be developed or customised to meet the customer's needs.</div> <div> </div> <div>Now, he has presented his licentiate thesis, Tactical planning in engineer-to-order environments</div> <div> </div> <div><strong>What challenges do you focus on in your research?</strong></div> <div> </div> <div>In ETO settings, products more frequently need to be customised. This makes it more difficult to balance demand and supply capacity as greater complexity needs to be addressed, with more details and uncertainties.</div> <div><strong> </strong></div> <div><strong>With your research, how are you aiming to address the problem?</strong></div> <div> </div> <div>I aim to capture how formal and informal tactical-level planning processes help to manage the complexity embedded in ETO settings when balancing demand and supply. When a formal tactical-level planning process like sales and operations planning is dedicated, I address how the ETO-specific complexity can be managed. When no formal tactical-level planning process is recognised, I study planning activities, including decision-making and problem-solving activities, and how these activities can be integrative with a view to manage the embedded complexity.</div> <div> </div> <div><strong>What do you hope for your research to lead to?</strong></div> <div> </div> <div>I hope my research will encourage ETO-oriented companies to integrate their tactical-level planning activities into a formal companywide process in which all functions are motivated and supported to cooperate with each other in a regular basis, to produce an aggregated plan. In addition to this, I hope my research propositions will lead to process configurations that genuinely enhance the information processing capacity and reduce the coordination needed to manage the ETO complexity. In this respect, I hope that the IT developers will be inspired to develop IT tools in line with the research results, since such IT tools will offer the support needed for decision makers and problem solvers.</div> <div> </div> <div><strong>Text:</strong> Ulrika Ernström</div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">FACTS: Tactical planning in engineer-to-order environments</h3> <div>Hafez Shurrab is a doctoral student Chalmers, the Department of Technology Management and Economics. With his research, he has expanded the knowledge about how to balance demand and supply capacity in a medium-term, up to 24 months, in engineer-to-order (ETO) settings, where products need to be developed or customised to meet the customer's needs.</div> <div> </div> <div>Read his licentiate thesis: <a href="https://research.chalmers.se/publication/510313">Tactical planning in engineer-to-order environments</a></div> <div>Read more about <a href="https://research.chalmers.se/en/person/?cid=hafez">Hafez Shurrab</a> </div> <div><br /></div> Tue, 11 Jun 2019 00:15:00 +0200https://www.chalmers.se/en/departments/tme/news/Pages/Two-nerds-and-a-conversation.aspxhttps://www.chalmers.se/en/departments/tme/news/Pages/Two-nerds-and-a-conversation.aspxTwo nerds and a conversation<p><b>​How can we get from point A to point B in a sustainable way? How connected to the web do farmers need to be? What is the role of shipping logistics when it comes to e-commerce? And how can you connect rock ’n’ roll and logistics? Questions raised by Chalmers researcher Per Olof Arnäs, who has made it his mission to interview the rock stars of the logistics industry.</b></p><div>​<span style="background-color:initial">A digital audio file enabling you to listen to two people chatting, one person sharing their thoughts, or a group discussing a book together – the podcast concept is a broad one. And very simple according to Per Olof Arnäs, researcher and senior lecturer of logistics and transport, who uses his podcast <em><strong>Logistikpodden</strong></em> (<em>The Logistics Podcast</em> in Swedish) to introduce the celebrities of the logistics industry to society. </span></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Today, Sweden is number five on the list of countries with the most podcast listeners. One of the most popular podcasts is called Serial, an American podcast where you follow an in-depth study of a murder investigation that took place more than 15 years ago. In the mass of doubtful evidence and old witness statements, Per Olof became a dedicated listener. </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>“Serial was probably a gateway podcast for many people. I thought that I’d listen while I did the dishes, and before I knew it, I had listened to them all - one episode after another.”</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>He continued to listen to various podcasts on various subjects and eventually started to look for something closer to his own subject. A search for <em>Logistikpodden </em>revealed that no such podcast about logistics existed – yet. He had created a blog on the subject of logistics in 2011, and in preparation for its anniversary on 7 December 2014, he decided to try something new. He bought the domain <em><strong>Logistikpodden</strong></em>, and 10 minutes later he had decided to change platforms from text to audio. <span style="background-color:initial"> </span></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><h2 class="chalmersElement-H2" style="text-align:center">“It’s just two nerds talking about something that they find interesting&quot;. </h2> <div style="text-align:center"> </div> <p class="chalmersElement-P" style="text-align:center">Per Olof Arnäs, Chalmers researcher </p> <p class="chalmersElement-P" style="text-align:center"><br /></p></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P" style="text-align:center"> </p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><em><strong>Logistikpodden</strong></em> is now a big hit in the industry. Focusing on the logistics industry and people, Per Olof invites guests to take part in a discussion starting with one single question:<em> Who are you?</em></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>“When two nerds talk about something they find interesting, it results in a conversation that is fun to listen to. There is no message, just their story. I enjoy good conversations, and people enjoy talking about themselves.”</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Per Olof’s message is that logistics can be fun. He wants to show this by highlighting the people who choose to work in the industry, but also by showing how broad and multi-faceted logistics can be. </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><img src="/sv/institutioner/tme/nyheter/PublishingImages/IMG_1844_bw_350x305.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" width="283" height="246" alt="" style="margin:5px" /></div> <div>“One of my guests was Dag Ericsson, who has been a logistics researcher since 1966. His history is quite a substantial part of him. However, with the start-up Budbee and its founder Fredrik Hamilton, we covered the past in 10 minutes and spent the rest of the time talking about the present and future.”</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>He hopes that the podcast will help to disseminate knowledge. Per Olof admits that he brings out the teacher in him to communicate the usefulness of the information that is discussed. </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>“There’s a difference between my podcast and two ‘dudes’ talking about what they did last weekend – even though that type of conversation sometimes comes up as well. For example, Lars Green, well-known in shipping logistics, had been to the legendary Studio 54 in New York in 1978. I simply had to ask him about that.”</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Not all guests in the podcasts actually work in logistics. Sometimes Per Olof thinks it is valuable to bring in additional perspectives and try to find the link to the industry. In one popular episode, we meet sustainability chef Paul Svensson.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>“Paul proved to be spot-on. He is extremely committed to sustainability, circular economy and suchlike. For instance, any leftover croissants are ground down to make brioche that is put in the freezer. They don’t throw anything away. He thinks about incoming deliveries and planning and has interesting opinions on various logistics solutions in the restaurant industry.”</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Per Olof’s goal is to attract listeners with a link to the logistics industry, not least his own students. However, he also thinks that the podcast is on a sufficiently understandable level for anyone.  </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>“Sometimes we get extra nerdy talking about inventory management, while other episodes are about theoretical aspects. But most of them are educational in a general sense. They are about the guest being interviewed. Sometimes I recommend certain episodes to my students. There is so much good material, and it helps to make the subject fun.” </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><h3 class="chalmersElement-H3"><span>Journey, Van Morrison, and logistics</span></h3></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>By 7 December 2017, he had been making podcasts for three years. On the same day, after an interview with Jessica Rosencrantz, deputy chair on the Committee on Transport and Communications in the Swedish Parliament, Per Olof stood outside the parliament building and became fixated on the date: what would he do to celebrate his anniversary? 
</div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>“I got my 360-camera out and said thank you for listening, when my mouth suddenly said, ‘By the way, I’m going to start a podcast in English.’ It had crossed my mind before, but I hadn’t decided on anything. Luckily my mouth followed this up by saying, ‘in the coming year’.”</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Per Olof had previously heard that the new top-level domain .rocks had been released, and he now quickly secured the name logistics.rocks for himself. In a vote among friends and colleagues on what the English podcast should be called, one name was the clear winner:<em> <strong>Logistics Rocks</strong></em>. In his new podcast, Per Olof saw his chance to combine his interests, logistics and rock music. And what’s more – as he says in the introduction to each episode – to introduce the rock stars of the logistics industry.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><img src="/sv/institutioner/tme/nyheter/PublishingImages/IMG_0394.JPG" class="chalmersPosition-FloatLeft" width="288" height="221" alt="" style="margin:5px" />The rock music theme is noticeable in various parts of the podcast. The logotype features an open-source variation on the Iron Maiden font, and the episodes are released in volumes, like a classic rock album. Additionally, all guests choose a rock song and give reasons for their choice. He then compiles the songs on a public Spotify playlist. </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>“The fact that the guests have to choose a song is a way of making them open up – an icebreaker. That gives me something to follow up on. Why have they chosen that particular song? Some people give it a lot of thought. For example, Helena Samsioe who works with drones in humanitarian logistics chose <em>Don’t Stop Believin’</em> by Journey.”</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>“Others pick a song without links to the subject, and instead quite simply because they like it.” </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>The major difference between <em><strong>Logistikpodden</strong> </em>and <em><strong>Logistics Rocks</strong></em> is that the subject is now the focus rather than the person. 
</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>“Each volume has a theme. I’m interested in finding out what the guests do in the subject, in conveying their knowledge. The target group now is different: I want to reach listeners worldwide who are interested in logistics.” 
</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>The first volume of <em><strong>Logistics Rocks</strong></em> is about humanitarian logistics. A subject that Per Olof feels is extremely important for the world to learn more about – a perspective that he wants to communicate in all the volumes’ subjects. </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>“Humanitarian Logistics saves lives and goes beyond business models; work is done for humanity. My second volume is about autonomous vehicles, the third about Blockchain. I have also planned a volume on Urban Logistics and one on global trade. The subject doesn’t need to be super-topical, but it needs to be interesting and linked to logistics.”</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><h2 class="chalmersElement-H2" style="text-align:center"><font face="open sans, sans-serif">“In the words of my friend Martin Lindeskog: everyone has a podcast within themselves. I’m actually on my fourth one. But it’s secret for now.”</font><span></span><br /></h2> <div style="text-align:center"></div> <p class="chalmersElement-P" style="text-align:center">Per Olof Arnäs, Chalmers researcher </p></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Podcasting as a researcher </h3> <div> </div> <p class="chalmersElement-P">Per Olof’s podcasts are permeated by one single philosophy: he says yes to things that are fun and things that he doesn’t fully understand. That’s why he will continue making his podcasts for as long as he finds it to be interesting. </p> <h3 class="chalmersElement-H3"> </h3> <h3 class="chalmersElement-H3"> </h3> <h3 class="chalmersElement-H3"> </h3> <h3 class="chalmersElement-H3"> </h3> <h3 class="chalmersElement-H3"> </h3> <h3 class="chalmersElement-H3"> </h3> <h3 class="chalmersElement-H3"> </h3> <h3 class="chalmersElement-H3"> </h3> <h3 class="chalmersElement-H3"> </h3> <h3 class="chalmersElement-H3"> </h3> <h3 class="chalmersElement-H3"> </h3> <h3 class="chalmersElement-H3"> </h3> <h3 class="chalmersElement-H3"> </h3> <h3 class="chalmersElement-H3"> </h3> <h3 class="chalmersElement-H3"> </h3> <div><span style="background-color:initial">However, one goal Per Olof likes to dream about will remain. To sit down in front of the microphone and talk logistics with some of his favourite nerds: Tim Cook, Jeff Bezos, Richard Branson or Elon Musk.</span><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>And his message to the academic world is that all researchers should start a podcast.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>“There are advantages, such as the fact that podcasting can lead to collaborations and so on. But of course, first and foremost, you need to find it exciting. In the words of my friend Martin Lindeskog: everyone has a podcast within themselves. I’m actually on my fourth one. But it’s secret for now.” 
</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>
</div> <div> </div> <div> <strong> </strong></div> <div> </div> <div><strong> </strong></div> <div> </div> <div> <strong> </strong></div> <div> </div> <div><strong> </strong></div> <div> </div> <div> <strong> </strong></div> <div> </div> <div><strong> </strong></div> <div> </div> <div> <strong> </strong></div> <div> </div> <div><strong>Text: Hiba Fawaz</strong></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><strong><br /></strong></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial"><br /></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial">MORE INFORMATION</span><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><strong><em>Logistikpodden</em></strong> aims to highlight the celebrities, proponents, and experts in the logistics industry through discussions. You can download the podcast via any podcast app or <a href="http://logistikpodden.se/">listen to Logistikpodden here &gt;&gt;</a></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><strong><em>Logistics Rocks </em></strong>is a podcast that wants to draw more attention to the logistics industry by highlighting various subjects and perspectives in logistics. You can download the podcast via any podcast app or <a href="http://logistics.rocks/">listen to Logistics Rocks here &gt;&gt;</a> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>For anyone interested in planning a podcast on their own, you can follow Per Olof Arnäs and Lena Göthberg (from Shipping Podcast) in their podcast <strong><em>Podgeek</em></strong>. There, they talk about their knowledge and experiences about starting a pod. <a href="http://podgeek.se/">Listen to Podgeek here &gt;&gt; </a></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div>Thu, 23 May 2019 09:00:00 +0200https://www.chalmers.se/en/departments/tme/news/Pages/Reducing-impacts-from-disruptions-in-the-transport-system.aspxhttps://www.chalmers.se/en/departments/tme/news/Pages/Reducing-impacts-from-disruptions-in-the-transport-system.aspxReducing impacts from disruptions in the transport system<p><b>​How can freight transport become more efficient? Per Wide has investigated how disruptions in freight transport are managed in real-time, in order to minimise the impact from disruptions in the transport system.​</b></p><div>Per Wide, PhD student at Chalmers, researches how real-time information can improve the management of disruptions in freight transport. Now, he presents his licentiate thesis: ”Recovery actions in freight transport through real-time disruption management”</div> <div> </div> <div><strong>What challenges do you focus on in your research? </strong></div> <div>Freight transport has efficiency problems connected to management of disruptions. At the same time, a development of information systems and automatization within the transport sector are generating new demands and possibilities for how disruptions can be managed.</div> <div><br /></div> <div> </div> <div><strong>With your research, how are you aiming to address the problem?</strong></div> <div>I am investigating the recovery phase after disruptions to see how it can be improved by the use of more real-time information.</div> <div> </div> <div><strong><br /></strong></div> <div><strong>What do you hope for your research to lead to?</strong></div> <div>I hope the results of this research lead to insights for development and usage of decision support systems for recovery actions, that provide insights for more efficient transport systems and supply chains.</div> <div> </div> <div><strong><br /></strong></div> <div><strong>Text and photo:</strong> Ulrika Ernström</div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">More information</h3> <div>Per Wide is a PhD student at Chalmers, the Department of Technology Management and Economics and Organization, and connected to the Northern LEAD research center.</div> <div><br /></div> <div><a href="https://research.chalmers.se/en/person/?cid=widper" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Read more about Per Wide</a></div> <a href="https://research.chalmers.se/publication/510096" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Read Per Wide's licentiate thesis</a>Thu, 23 May 2019 09:00:00 +0200https://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Modellering-och-hallbarhet-pa-Northern-LEAD-Day.aspxhttps://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Modellering-och-hallbarhet-pa-Northern-LEAD-Day.aspxModellering och hållbarhet på Northern LEAD Day<p><b>​Framtidens logistiklösningar stod i fokus på årets upplaga av Northern LEAD Day i april. Dagen bjöd på spännande forskning – allt från matematisk modellering av produktionsprocesser till handelslogistikens miljöpåverkan.</b></p>​Drygt 70 personer från akademin, näringslivet och det offentliga deltog i halvdagsseminariet Northern LEAD Day på Veras Gräsmatta på Chalmers den 10 april, där ett axplock av forskningen som pågår inom Northern LEAD presenterades. Inledde gjorde Stefan Jacobsson, industridoktorand på Chalmers, som berättade om projektet Dreamit – digital accesshantering i terminaler och hamnar. <br />– Det handlar om att dela relevant information mellan chaufförer, åkare och terminaler i realtid, så att man kan reducera köbildning och minska väntetider för de lastbilar som använder systemet, förklarade han. <br /><br /><strong>Nytt hållbarhetsindex för logistik </strong><br />Nästa anförande höll doktoranden Kamran Rashidi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, som tagit fram ett förslag till ett nytt hållbarhetsindex för logistik; Sustainable Operational Logistics Performance (SOLP) – ett komplement till Världsbankens Logistics Performance Index (LPI).<br />SOLP tittar på kriterier som jobbskapande, energianvändning, utsläpp av växthusgaser och logistikaktivitet. Och Sverige – som kom tvåa av 160 länder i den senaste LPI-rankingen 2018 – hamnar bara på 14e plats av 22 rankade länder i SOLP – långt efter länder som USA, Slovakien och Slovenien. <br />– Sverige får bra poäng för jobbskapande och logistikaktivitet, men när det gäller energianvändning och utsläpp av växthusgaser har Sverige långt kvar till toppen, sa Kamran Rashidi.<br /><br /><strong>Matematik för bättre logistik </strong><br />Efter Kamran Rashidi tog Chalmersforskaren Sunney Fotedar vid, som forskar på hur man kan använda matematisk modellering för att effektivisera kapacitetsutnyttjande i industrin. Han berättade om ett pågående projekt med GKN Aerospace i Trolllhättan, där en utmaning är att vissa tillverkningsmaskiner är nyare och snabbare – och därmed mer “populära” än andra.<br />– De blir ofta överbelagda vilket orsakar köer, samtidigt som andra maskiner står still. <br />Med en matematisk optimeringsmodell för att planera användningen av maskinerna mer taktiskt, hoppas man kunna utnyttja resurserna mer effektivt. <br /><br /><strong>Panel om hamnkonflikten</strong><br />Sara Rogerson, forskare på SSPA, höll ett panelsamtal om de logistiska konsekvenser av konflikten i Göteborgs containerhamn, där Johan Ehn, redare på GKN och ordförande för Göteborgs Skeppsmäklareförening och Stefan Gustavsson, näringspolitisk chef på Västsvenska Handelskammaren, gav sin bild av hamnkonflikten.  Enligt Stefan Gustavsson har Göteborg som varumärke och logistiknav fått sig en rejäl törn. <br />– För mig innebar konflikten en hel del merarbete. Istället för att driva saker framåt fick vi ägna oss åt att lösa en hamnkonflikt. <br />Enligt Johan Ehn har konflikten drabbat både varuägare, rederier och speditörer hårt ekonomiskt. Men effekterna kommer märkas under lång tid och kan innebära uteblivna investeringar – konsekvenser som är svåra att mäta. <br />– För en liten stad som Göteborg är det enormt viktigt att företag som till exempel Volvobolagen gör sina investeringar här.<br /><br /><strong>Handelslogistik i fokus </strong><br />Efter kaffepaus och mingel var det dags för nästa pass – handelslogistik. Först ut var Chalmersdoktoranden Emmelie Gustafsson, som forskar i hur man kan använda digital modellering för att effektivisera handelns försörjningskedjor och förbättra kundupplevelser.<br />I försörjningskedjan kan digitala modellering användas på flera sätt; dels för att scanna till exempel fötter, men också för att scanna varorna i butik eller direkt hos tillverkaren. <br />– Den grundläggande nivån är att kunna scanna foten och använda informationen i butiken, nästa nivå är att matcha mot olika modeller av skor, högsta nivån är att se till systemanvändandet och matcha produkter med kunden som helhet, och kanske föreslå produkter som kunden inte vet att den behöver.<br /><br /><strong>Ohållbara returer</strong><br />Nästa talare var Sharon Cullinane, professor i hållbar logistik på Handelshögskolan. Tillsammans med forskarkollegan Michael Browne har hon tittat på vad som händer med returer från e-handeln i Sverige. <br />I Europa returneras i genomsnitt 22 procent av allt som köps på nätet. Inom mode är returandelen 60 procent och för festkläder är siffran över 90 procent. <br />I snitt kräver en retur tre gånger så mycket hantering än att skicka en vanlig e-handelsorder.<br />– Returer skickas ofta iväg till tredje land, till exempel Estland eller Polen, för sortering och bearbetning, och sedan tillbaka till Sverige. Och de flesta konsumenter har ingen aning om det här. <br />Flera åtgärder krävs för att minska returernas miljöpåverkan: som att arbeta för att minska antalet, effektivisera returprocesserna och öka kundinformationen. I vissa fall kan man också strunta i att ta tillbaka varan. <br />– Ofta är det mer ekonomiskt att bara skicka en ny. Miljön och logistiken tar stor skada av det här, många handlare vill minska sina returer, men vet de inte var de ska börja. Och ingen vågar vara först att ta betalt för returer. <br /><br /><strong>Samordnad citylogistik </strong><br />Sist ut var doktoranden Alena Brettmo från Handelshögskolan, som forskar i urbana godsflöden. Hon tittar bland annat på intermediära organisationer – som inte är en direkt del av logistikkedjan, men har stor makt över citylogistiken. <br />– Det är företag och aktörer som genererar godstransporter och tar beslut som påverkar stadstrafiken. En fastighetsägare som äger ett kvarter eller ett köpcentrum i staden har möjlighet att nå ut med förändringar, till exempel samordning av leveranser, som annars kan vara svårt att få till. <br />Utmaningen i citylogistikprojekt är ofta vem som ska bekosta dem. <br /><div>– Värdena som skapas är ofta publika – till exempel minskad trafik och ökad trivsel. Men kostnaderna hamnar på privata aktörer. Det gäller att hitta modeller som fungerar. <br /><br /></div> <div><br /></div> <div><strong>Text: </strong>Hilda Hultén<br /><strong>Foto:</strong> Daniel Karlsson<br /></div>Fri, 26 Apr 2019 00:00:00 +0200https://www.chalmers.se/en/departments/tme/news/Pages/Engagement-and-co-creation-in-focus-at-EurOMA-Forum-2019.aspxhttps://www.chalmers.se/en/departments/tme/news/Pages/Engagement-and-co-creation-in-focus-at-EurOMA-Forum-2019.aspxEngagement and co-creation in focus at EurOMA Forum 2019<p><b>​ For two days, 140 researchers with a passion for sustainability in operations and supply chains gathered at Chalmers to gain new ideas, debate and engage together. But also – to shed light on the complexity and the many unsolved questions within the field.</b></p><div>​”We are in love with the subject. Let´s start the co-creation!” </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>
With those words, Professor Mats Johansson at Chalmers marked the opening of the 6th EurOMA Sustainable Operations and Supply Chains Forum. The Forum, arranged by Chalmers Department of Technology Management of Economics, gathered more than 140 participants from all over the world, looking to explore questions of how to develop, improve, operate and study operations and supply chains in a truly sustainable way.</div> <div><br /></div> <div><img src="/en/departments/tme/news/Documents/AnneToubolic_190318_04_750x540.jpg" alt="AnneToubolic_190318_04_750x540.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" width="274" height="197" style="margin:5px" />Doctor Anne Touboulic, Assistant Professor at Nottingham University Business School and member of the committee of the EurOMA Forum, emphasized the importance of finding your own voice in research and society – and at the same time understanding that we need to engage with others. </div> <div><br /></div> <div>&quot;The academia has us working in silos, but events like the EurOMA Forum help us break away from that. We must listen to different perspectives, reflect and be critical of each other’s work.  It´s the only way to create change – otherwise, we will just produce the same knowledge and perspectives over and over again, she says. </div> <div> </div> <div>Anne Touboulic has seen the Forum develop during the years. 
</div> <div><br /></div> <div>“Today, we have a new generation of researchers who see themselves as research activists. They have a strong sustainability focus, trying to challenge the status quo”, she says.</div> <div> </div> <div>One of the first-time visitors of the EurOMA Forum was Eman El-Akkad, a doctoral student at University of Minho. For her, the Forum provided an opportunity to meet new people and receive valuable input on her research. At the conference, she presented her work on plastic bottles reverse logistics in Egypt – a challenge she is taking on with great enthusiasm. 
</div> <div><br /></div> <div> </div> <div style="text-align:left"><img src="/en/departments/tme/news/Documents/EmanEl-Akkad_190318_01_750x540.jpg" alt="EmanEl-Akkad_190318_01_750x540.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" width="269" height="194" style="margin:0px 5px" />&quot;With my research, I hope to change the huge problem in Egypt with garbage management and recycling. No plastic bottles are returnable in Egypt and you can’t drink tap water – so the consumption is very high. At my presentation, the audience really helped me with ideas for my Ph.D. This is a fantastic chance to gain a context for your research and build relationships with new people. Especially since the participants come from different countries and cultures – that really opens new ideas”, she says.</div> <br /><div>As a board member of EorOMA, Professor Stefan Seuring at the University of Kassel is a true veteran of the Forum. He has visited all six conferences and has seen them grow each year.
 “We started with 60 participants, today we are 140. Sustainability certainly is a hot topic”, he says.<br /></div> <div> </div> <div><br /></div> <div>Stefan Seuring praised the good feedback atmosphere at the conference and pointed out the importance of these kinds of gatherings.
</div> <div><br /> </div> <div><span><h4 class="chalmersElement-H4" style="text-align:center">“We must listen to different perspectives, reflect and be critical of each other’s work. It´s the only way to create change”</h4></span><div style="text-align:center"><span> <h6 class="chalmersElement-H6"><em>Dr Anne Touboulic<span style="display:inline-block"></span></em></h6></span></div></div> <div><br /></div> “You step outside of your cubicle and get feedback from other people in the field who are not a part of your team and might have a completely different view”, he says. <div><br /></div> <div> </div> <div>He highlights the challenge of digitalization as one of the most important issues in the research field right now.</div> <div> </div> <div><img src="/en/departments/tme/news/Documents/StefanSeuring_190318_06_750x540.jpg" alt="StefanSeuring_190318_06_750x540.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" width="283" height="203" style="margin:0px 10px" />&quot;Will digitalization actually improve sustainability issues, or not? We just don’t know yet. We can use Big Data to look at different issues, but at the same time we have to ask ourselves what is acceptable. Is the monitoring of your suppliers appropriate? I see a lot of open questions”, he says, and adds with a smile:</div> <div>“I guess that’s the advantage of being an academic – I´m allowed to ask questions without having the answers”.</div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Professor Mats Johansson at Chalmers, one of the organizers of this year’s Forum, believe that the discussions at the conference highlighted the complexity and the many unsolved questions of the field.</div> <div> </div> <div>“There are no simple solutions since the solutions we are going for have drawbacks and might be in conflict with other sustainability goals. That complexity becomes very clear at events like this. But perhaps this is as it should be – you leave the Forum with more questions than answers”, he says.</div> <div> </div> <div>Mats Johansson also points out the width of the subjects at the Forum.</div> <div> </div> <div>“There was a very broad spectrum of different topics related to social or environmental sustainability. For example, we had papers on modern slavery, climate change, waste handling and policies”, he says.</div> <div> </div> <div>The theme of the conference, Engagement and Co-creation of knowledge, was visible in different ways during the two days. At the sessions much time was offered for discussions, and the audience was encouraged to write down their thoughts on a post-it for the presenter to take away from the conference.</div> <div> </div> <div>“We tried to find big and small things to engage people in co-creation and discussions”, Mats Johansson says.</div> <div> </div> <div><strong>Text: </strong>Ulrika Ernström</div> <div><strong>Photo: </strong>Carolina Pires Bertuol<br /></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><h4 class="chalmersElement-H4">Facts About The Forum</h4></div> <div> </div> <div>The 6th EurOMA Sustainable Operations and Supply Chains Forum took place between March 18 and 19, at Chalmers. It was arranged by Chalmers Department of Technology Management of Economics and gathered more than 140 participants from all over the world. Next year the EurOMA Forum will be held at the Nottingham University Business School.<br /></div>Thu, 28 Mar 2019 09:00:00 +0100https://www.chalmers.se/en/departments/tme/news/Pages/Digital-models-make-shopping-easier-and-more-sustainable.aspxhttps://www.chalmers.se/en/departments/tme/news/Pages/Digital-models-make-shopping-easier-and-more-sustainable.aspxDigital models make shopping easier and more sustainable<p><b>​ Imagine being able to walk into a shoe store, scan your feet and get a list of which shoes are right for you. Emmelie Gustafsson, Chalmers, researches how digital models of products and customers can be matched - and benefit both customers and other actors in the supply chain.</b></p>​E-commerce is on the move, and it is up to the physical stores to sharpen their offers if they are to survive. As a PhD student at the Department of Technology Management and Economics, Emmelie Gustafsson is interested in how digital modeling can add more value for the customer - and at the same time create a more efficient supply chain.<br /><br />Emmelie Gustafsson presents the results in her licentiate thesis: &quot;Digital model-driven retail supply chain management&quot;. This is how she describes her research, with her own words<br /> <br /><div><strong>Tell us about your research!<br /></strong></div> <br /><div>The purpose of my research is to increase the understanding of how matching of digital models of products and customers can be used to shift the performance frontier in retail supply chains. </div> <br />I put forward the matching of digital models as an operational practice used by retail supply chains. So, how does these models work?<br /><br /><ul><li>Digital product models are digital descriptions of available products on the market, that contain information about the products’ characteristics. </li> <li>Digital customer models are digital descriptions of customers and contain customer characteristics and preferences. </li></ul> The research concerns product recommendations based on matching of digital product and customer models.<br /><br /><strong>Why is this important?</strong><br />In retail today, there is an enormous supply of products. This means large inventory holding costs, at the same time as the products face the risk of becoming obsolete. If we can match product to customer or vice versa, supply and demand can be matched. This means that available products on the market are better utilized and customer demand is better served.<br /><br /><strong>What are your most important research findings?</strong><br />By using matching technology, the trade-off between cost efficiency and responsiveness can be bypassed. In other words: it is possible to achieve both production efficiency and delivery performance at the same time in retail supply chains. And also, to more fully utilize the existing product variety in already manufactured product supply, to move the performance frontier in retail supply chains.<br /><br /><strong>What do you hope for your research to lead to?</strong><br />I hope that my research leads to better resource utilization, there is too much waste in retail today. My research also supports several supply chain actors. Customers can more easily navigate in the available product supply, manufacturers can use the customer models and create products which are better aligned with customer demand, retailers can use the customer models as decision support when steering which assortment to offer, and they can also serve customers more efficiently.<br /><br /><strong>What will be the next step in your research?</strong><br />During the last half of my PhD journey, I will implement the operational practice and evaluate its effects. A foot scanner is going to be installed at a shoe store in Stockholm, and the shoe assortment will be turned into digital models by scanning the inside of the shoes. When the customers scan their feet they see a list of fitting shoes in the shop. An app enables the customers to also use their digital model in the web channel. The goal is to evaluate the effects that the operational practice result in, for example fewer returns, in-shop operations efficiency and fewer order lines in web retail.<br /><br /><div><strong>Text: </strong>Ulrika Ernström</div> <div><br /></div> <div><h4 class="chalmersElement-H4">FACTS</h4></div> <div>Emmelie Gustafsson is a PhD student at Chalmers, the Department of Technology Management and Economics and Organization, at the Supply and Operations Management division. She researches retail planning within operations and supply chain management.<br /><br /><ul><li>Read more about <a href="https://research.chalmers.se/en/person/emmgust" target="_blank">Emmelie Gustafsson </a>here! </li> <li>Read the licentiate thesis:<a href="https://research.chalmers.se/publication/508688" target="_blank"> &quot;Digital model-driven retail supply chain management&quot; </a></li> <li>Read more about the research projects that Emmelie Gustafsson is working on:</li> <ul><li><a href="https://research.chalmers.se/project/7180" target="_blank">Physical trading is improved through digital modeling</a></li> <li><a href="https://research.chalmers.se/project/?id=8475" target="_blank">Platform-based digital shoe trade</a></li></ul></ul></div>Tue, 05 Mar 2019 09:00:00 +0100https://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Meet-the-new-director-of-Northern-LEAD.aspxhttps://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Meet-the-new-director-of-Northern-LEAD.aspxMeet the new director of Northern LEAD<p><b>​She thinks logistics is the perfect match between technology and economics – and therefore strongly believes in the collaboration between Chalmers and University of Gothenburg. Meet Marta Gonzalez-Aregall, the new director of Northern LEAD research centre.</b></p><div>​Spain, Canada and Chile. These are some of the places around the world where Marta Gonzalez-Aregall has conducted research. With her international background and experience, she hopes to help connecting international and national academics, companies, authorities and other organizations.
</div> <div><br /></div> <div>”From an interdisciplinary perspective, I plan to build bridges and interconnect logistics academics, companies and new researchers from the north of Europe and around the world. For sure, Gothenburg, with a wide logistics platform and as a relevant port town, is the perfect location”, she says.</div> <div> </div> <div style="text-align:center"><div><span><h4 class="chalmersElement-H4">”It is important to keep logistics researchers, companies and authorities together in order to deal with common concerns and new projects”</h4> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><strong><em> </em></strong></p> <div> </div> <div><div><strong><em>Marta Gonzalez-Aregall, director of Northern LEAD <span style="display:inline-block"></span></em></strong></div></div></span></div></div> <div><br /></div> <div>In her research, Marta Gonzalez-Aregall focuses on maritime transportation, sustainable shipping and port's labour conflicts. She believes that Northern LEAD has a key role as a reference research centre for sustainable logistics solutions. </div> <div> </div> <div>”It is important to keep logistics researchers, companies and authorities together in order to deal with common concerns and new projects. Also, logistics is the perfect match between technology and economics. Therefore, it is important to have a platform and collaboration between Chalmers University of Technology and the University of Gothenburg, to learn common aspects from different points of view”, she says.</div> <div><br /></div> <div> </div> <strong>What do you look forward to in your new role?<br /></strong> <div>”I aim to contribute with knowledge and perspectives on major contemporary problems on logistics and transport, as well as to generate new perspectives and knowledge on sustainable development as a major global challenge today”. </div> <div> </div> <div>Jonas Flodén, the previous director of Northern LEAD, describes the past three years working for the centre as a very positive experience. </div> <div> </div> <div>“I am now looking forward to seeing the centre develop further in the competent hands of Marta Gonzalez-Aregall and Mats Johansson. It has been inspiring to see all the good and open cooperation we have between our departments at University of Gothenburg and Chalmers”, he says.</div> <div> </div> <div>Marta Gonzalez-Aregall is leading the Northern LEAD research centre together with vice director Mats Johansson, Professor in Logistics and Supply Chain Management at Chalmers.</div> <div> </div> <div><strong>Text: </strong>Ulrika Ernström</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><h4 class="chalmersElement-H4">More about Marta Gonzalez-Aregall</h4> <div><a href="https://bit.ly/2Ssg1xN">Marta Gonzalez-Aregall </a>is a postdoc researcher at the University of Gothenburg in the Logistics and Transport Research Group. Her current research focuses on maritime transportation, sustainable shipping and port's labour conflicts.</div> <div> </div> <div>Marta Gonzalez-Aregall holds a PhD in Economics from the University of Barcelona and has conducted research stays at the Universities of British Columbia (Vancouver), Las Palmas de Gran Canaria (Spain) and the UN-ECLAC (Chile).</div> <div><br /></div> <div>During her PhD, she has focused her research on evaluation of competition and efficiency of port infrastructure, privatization and regulation of transport infrastructures and the spatial effects of transportation. <br /></div></div>Tue, 26 Feb 2019 02:00:00 +0100https://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Vi-behover-komma-ifran-kortsiktiga-losningar-i-varden.aspxhttps://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Vi-behover-komma-ifran-kortsiktiga-losningar-i-varden.aspx”Vi behöver komma ifrån kortsiktiga lösningar i vården”<p><b>​ Det finns stora möjligheter att använda sjukvårdens resurser både smartare och bättre. Agneta Larsson, Chalmers, ger i sin avhandling konkreta verktyg till sjukvårdens kapacitetsplanerare, där viktiga nycklar är helhetstänkande och ett långsiktigt perspektiv.</b></p><div>​Befolkningen blir allt äldre, och det gör frågan om sjukvårdens resurser mer och mer akut. Agneta Larsson vet. Parallellt med sin forskning vid Chalmers, institutionen för teknikens ekonomi och organisation, arbetar hon med analyser och produktionsplanering på Sahlgrenska Universitetssjukhus. </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>–  Vården är känd för att använda kortsiktiga lösningar, men nu har vi kommit till en nivå när det inte längre fungerar. Vi kan inte bara öka personalstyrkan eller ta in tillfällig arbetskraft – de pengarna finns inte! Vi kan inte låta personalen springa fortare, då bränner vi ut människor. Och vi kan inte bara jobba ”på känn”. Vi måste ändra om hur vi arbetar med våra resurser inom vården, säger hon. </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>De senaste åren har hon forskat om kapacitetsplanering inom specialistsjukvården, och har nu presenterat sin avhandling, Capacity Planning in Specialized Healthcare. Agneta Larsson klarlägger hur mycket vården har att vinna på bättre planering av de resurser som finns.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>–  Taktisk planering handlar om att anpassa sig, ha framförhållning och göra det bästa av det man har. Om man inte arbetar så, då är det bara tur om man levererar enligt målsättning, säger hon.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Hennes avhandling omfattar fem fallstudier, som belyser kapacitetsplanering ur olika vinklar och fångar de svårigheter som kan uppstå när teorierna ska omsättas i verkligheten. I sina granskningar konstaterar hon hur bristen på långsiktigt tänkande är ett återkommande problem. Exempelvis utgår verksamheten ofta från tillgänglig kapacitet snarare än att utgå ifrån det som behöver göras. I en av studierna i avhandlingen studerades ett verksamhetsområde som använde sig av detta tankesätt vid sin planering av produktion.
</div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>–  Verksamheten i fråga började med att lägga personalens scheman, och schemalade sedan med så många patienter eller ingrepp som schemat tillät. Detta gjordes istället för att se till vad som behövdes göras. När man inte utgår från behovet riskerar man att göra för mycket av vissa saker på bekostnad av andra, säger hon.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>
</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>I en annan studie fanns ingen koppling mellan de inkommande remisserna och planeringen av det efterföljande vårdgivandet. </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>–  Det gäller att tolka behovet innan det uppstår. Att prognosticera bättre, och utifrån remisserna hitta kedjan av de olika behoven: operation, återbesök etcetera, säger hon.</div> <div><br /></div> <div style="text-align:center"><h4 class="chalmersElement-H4"><span>&quot;Taktisk planering handlar om att anpassa sig, ha framförhållning och göra det bästa av det man har&quot;</span></h4> <div><h6 class="chalmersElement-H6">Agneta Larsson, Chalmers</h6></div></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>I sin avhandling visar Agneta Larsson vinsterna med att involvera kirurgerna för att bättre kunna beräkna operationstider. I studien konstaterades att när kirurgerna själva gjorde uppskattningen blev planeringen av operationstiden bättre för den fjärdedel av patienterna som hade längst operationstid, jämfört med när planeringen utgick från ett medelvärde för patientgruppen. 
</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Hon visar också att teambaserade arbetssätt medför ökad produktivitet, med fler behandlade patienter. Sett ur ett planeringsperspektiv innebär det att kapaciteten av personalen genom teamformationen kunde göras enklare att förutse. </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>–  Med ett team blir det färre planeringspunkter än när planeringen sker på individnivå. Studien som gjordes på en akutverksamhet visade att effektiviteten ökade om man organiserade sina resurser i team. Planeringen blev lättare, fler patienter kunde hanteras och patienterna kom snabbare till läkaren, säger hon. </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>För att bidra till en bättre kapacitetsplanering inom sjukvården har Agneta Larsson tagit fram ett ramverk, som ska fungera som en utgångspunkt och ett stöd kring hur man rent praktiskt kan gå tillväga. Hon hoppas att det ska öka förståelsen för vikten av framförhållning och ett helhetstänk i planeringen.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>–  Ramverket visar vilka steg du kan ta, vad du behöver veta och tänka på för att göra en bra kapacitetsplanering. Till exempel vilken information som behövs för att balansera kapacitet och behov, och vad vi gör när det inte matchar? 
</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>I industrin är kapacitetsplanering och flödeshantering - så kallad Supply Chain Management - en självklarhet, påpekar Agneta, men det används inte lika mycket inom sjukvården. Det är något hon vill hjälpa till att ändra på.</div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>–  Det talas ofta om att det saknas kopplingar mellan olika delar av sjukvården. Kommunikationen mellan olika enheter är bristfällig, och det blir ett klassiskt stuprörstänk som leder till en bristande helhetssyn runt patienten. Grunden till att lyckas bättre med detta är att ha koll på den egna verksamheten. För om det inte finns planering och kontroll i den lilla enheten går det inte att koordinera helheten, säger hon.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><strong>Text:</strong> Ulrika Ernström</div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> <span></span></div> <h4 class="chalmersElement-H4"><span></span><span></span>FAKTA<span><span></span></span></h4> <div> <span></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Agneta Larsson har lagt fram sin avhandling ”Capacity Planning in Specialized Healthcare”, vid Chalmers, institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Hon är också kopplad till Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers, och arbetar på Analys- och projektenheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg. <span></span><span></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><a href="https://research.chalmers.se/publication/506081"><strong>Läs avhandlingen</strong></a></div> <a href="https://research.chalmers.se/publication/506081"> <div> </div> <div> </div> </a><div><strong><a href="https://research.chalmers.se/person/agnlar">Läs mer om Agneta Larsson</a></strong> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4"><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span></h4> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4"> <span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span></h4> <h4 class="chalmersElement-H4"> <span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span></h4>Mon, 04 Feb 2019 09:00:00 +0100