Transporteffektivitet ur olika perspektiv lyfts upp under TREFF 2020

​Möt en av föreläsarna på årets upplaga av Transporteffektivitetsdagen den 26 augusti, som för första gången kommer hållas som ett online-event. Rickard Gegö är VD på Sveriges Åkeriföretag och kommer tala om transporteffektivitet ur olika aktörers perspektiv.

​Vem är du och vad jobbar du med?

Mitt namn är Rickard Gegö och är VD på Sveriges Åkeriföretag. Är i grunden beteendevetare med stort intresse för utmaningar, nya som gamla. Jag är även intresserad av vandring, natur, resor och flugfiske. Anser att företagare är hjältar och är därför inte särskilt förtjust i den missunnsamhet som ligger i Jantelagen.
 
Sveriges Åkeriföretag organiserar ca 5300 åkerier, i huvudsak tung yrkesmässig godstrafik på väg, med ca 37.000 fordon. Vi finns i hela landet och har ett kontor i Bryssel som vi delar tillsammans med Norge, Danmark och Finland. Genom Brysselkontoret har vi även nära samarbete med Frankrike och Tyskland.
 
Vi jobbar med några av branschens viktigaste frågor som är kompetensförsörjningen, omställningen till fossilfrihet, tillgången på biodrivmedel, lönsamhet och konkurrenskraft, trafiksäkerhet och att transportupphandlingarna av godstrafik sker genom fairtransport.se.
 

Varför tycker du det är viktigt att vara en del av en konferens som TREFF?

Det är viktigt att vara en del av konferensen för att klimatomställningen kräver privat och offentlig samverkan. Vi anser att vi som representerar vägtrafiken har en viktig roll att spela i denna omställning. Alla transportslag behövs och är komplementära till varandra. En helhetssyn krävs och jag tycker det är viktigt att Sverige behåller sin position med logistik i världsklass. Klimatomställningen är ingen trend utan en verklig och faktabaserad sanning som faktiskt går att göra någonting åt med ett gott ledarskap och gemensamma ansträngningar. Den kommer dock inte hända av sig själv utan kräver systemförändringar.
 

Vad kommer du tala om under TREFF?

Jag tillsammans med transportkollegor ska prata om transporteffektivitet ur olika aktörers perspektiv. Vad görs och vad kan vi göra för att underlätta en ökad effektivitet? Vilka är det lågt hängande frukterna, vad kan vi redan nu göra och vad behöver vi hjälp med från det offentliga?
 

TREFF arrangeras av CLOSER, Northern Lead och Region Jönköpings län och genomförts i år helt och hållet digitalt.

Text via CLOSER
 

Page manager Published: Wed 12 Aug 2020.