Per-Olof Arnäs är en av ledamöterna i regeringens nya godstransportråd

Northern LEAD-forskare i nationellt godstransportråd

​Regeringen har beslutat att inrätta ett nationellt godstransportråd. I rådet sitter flera personer med koppling till Northern LEAD, som nu ska stötta regeringen i arbetet med att genomföra godstransportstrategin.
​Uppgiften för det nya nationella godstransportrådet är att bidra till arbetet för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter, och att ge stöd i genomförandet av godstransportstrategin.
 
Bland ledamöterna finns Northern LEAD-forskaren Per-Olof Arnäs, universitetslektor vid Chalmers.
– Det är naturligtvis hedrande att bli utsedd till detta viktiga uppdrag. Själva arbetet har ännu inte börjat, men i godstransportstrategin som togs fram tidigare i år syns flera viktiga områden där godstransportrådet kommer att kunna lämna input, säger han.
 
Även Linda Borgenstam, VD på Schenker Consulting och en av ledamöterna i Northern LEAD:s styrgrupp sitter i rådet, liksom Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström, som har undervisat och disputerat vid Handelshögskolan i Göteborg.
 
Infrastrukturminister Tomas Eneroth betonar rådets betydelse.
– Om Sverige ska klara konkurrenskraften och klimatutmaningen behöver transportsektorn utvecklas och då måste alla berörda parter agera gemensamt för att hitta lösningar. Med godsstrategin som utgångspunkt blir det nationella rådet ett viktigt verktyg för genomförandet, säger Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.
 
Text: Ulrika Ernström
 

FAKTA: Samtliga ledamöter i regeringens godstransportråd:


Arnäs, Per-Olof, Universitetslektor, Chalmers
 
Arvidsson, Ylva, Chef flygfrakt, Swedavia
 
Axelsson, Svante, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
 
Boholm, Karolina, Transportdirektör Skogsindustrierna, Styrelseledamot i Näringslivets transportråd
 
Bondemark, Per, Vice VD, SSAB
 
Borgenstam, Linda, VD, Schenker Consulting
 
Dahl, Mattias, VD, Transportföretagen
 
Engström, Richard, VD, Svensk Sjöfart
 
Glasare, Gunilla, Chef Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
 
Gegö, Richard, VD, Sveriges Åkeriföretag
 
Kjellgren, Karolina, Head of Oceania Trade, Wallenius Wilhelmsen Logistics AB
 
Lindqvist, Jenny, Head of Intelligent Transport Systems, Ericsson
 
Nilsson, Marie, Förbundsordförande, IF Metall
 
Nilsson, Ulrika, VD, Piteå Hamn
 
Sundling, Jan, Styrelseordförande, Green Cargo
 
Svanström, Therese, Kanslichef, Unionen
 
Westerberg, Björn, VD, Tågoperatörerna
 
 
 

Page manager Published: Fri 21 Sep 2018.