EU:s nya klimatagenda lyfts upp under TREFF

​Den 26 augusti är det dags för Transporteffektivitetsdagen 2020. Katarina Areskoug Mascarenhas, Chef för EU-kommisionen i Sverige, kommer vara en av talarna. Hon kommer prata om EU:s nya klimatagenda som handlar om att EU ska bli världens första klimatneutrala kontinent 2050.

​Vad är din bakgrund?

– Jag har arbetat med EU-frågor sedan Sverige blev medlem 1995 – men från lite olika utkiksplatser. Jag har arbetat för UD på den svenska representationen i Bryssel, i EU-kommissionen i Bryssel, på statsrådsberedningen i Stockholm och nu senast som chef för EU-kommissionens kontor i Stockholm. Det har varit väldigt givande arbetsplatser på många olika sätt; dels för att man lär sig enormt mycket om olika samhällsområden, dels för att det är fascinerande att följa hur EU-samarbetet utvecklas hela tiden – inte sällan genom olika kriser som samarbetet genomgår. Kriserna leder ofta till att samarbetet utvidgas och förstärks.

Berätta om din presentation "Den gröna given - EU:s nya klimatagenda"!

– Vi har sedan den 1 december 2019 en ny EU-kommission och ordförande Ursula von der Leyen. En av hennes främsta prioriteringar är att EU ska bli världens första klimatneutrala kontinent 2050. I min presentation kommer jag att berätta om kommissionens förslag hur detta ska gå till. Det handlar om allt från att en skärpning av reduktionen av växthusgasutsläpp till 2030 (åtminstone 50% och mot 55%), en utvidgning av handeln med utsläppsrätter (ETS) till sjöfart och flyg, renovering av byggnader, striktare avgasstandarder till hur denna gröna omställning ska finansieras. Transportsektorn är en mycket viktig del av omställningen. EU:s transportsektor står idag för 25% av utsläppen.

Varför tycker du det är viktigt att vara en del av en konferens som TREFF?

– Jag tycker att det är jätteroligt och viktigt att ni belyser EU:s arbete på detta område eftersom transportsektorn kommer att påverkas av mycket ny EU-lagstiftning de kommande åren till följd just av den gröna omställning som pågår. Förhoppningsvis kan det leda till ytterligare utbyte av idéer och erfarenheter som kan forma den nya lagstiftning som nu håller på att utarbetas av mina kollegor i Bryssel. Vårt kontor i Stockholm har just till uppgift att berätta om vad som är på gång inom olika samhällssektorer inom EU-samarbetet och kan också förmedla ytterligare kontakter till experter som finns på olika avdelningar inom EU-kommissionen.

Vad är EU-kommissionens tankar kring Covid-19-pandemin?  

– Det är en enorm tragedi att denna pandemi drabbat oss så hårt och att så många människoliv har gått förlorade. Det känns både overkligt och otroligt sorgligt. EU-samarbetet har inte någon beslutsbefogenhet vad gäller folkhälsa eller sjukvård, men har ändå försökt komplettera de nationella insatserna med vissa gemensamma upphandlingar av t.ex. skyddsutrustning. Vi är också med och leder ett globalt samarbete för att snabba på framtagandet av ett vaccin. På det ekonomiska området har vi större möjligheter att agera eftersom här har vi rätt att lägga fram förslag. Så har vi lagt fram ett förslag om en stor ekonomisk återhämtningsplan för att få igång Europas ekonomier igen och undvika att vi hamnar i en fortsatt djup ekonomisk kris. Detta är inte minst viktigt för ett så exportberoende land som Sverige. Hälften av vår BNP kommer från handel och 2/3 av denna är med övriga EU. Så svenska jobb och svensk välfärd är helt beroende av att Europa öppnar upp igen och börjar producera och konsumera som vanligt.
 
TREFF arrangeras av CLOSER, Northern Lead och Region Jönköpings län och genomförts i år helt och hållet digitalt.

Bild: EU-Kommisionen
Text: via CLOSER

Page manager Published: Wed 19 Aug 2020.