Cirkulära försörjningskedjor i fokus under Transporteffektivitetsdagen 2021

10-årsjubilerande TREFF, Transporteffektivitetsdagen, lockade omkring 140 deltagare från akademin, näringslivet och samhället. Årets tema var cirkulära försörjningskedjor. Nu kan du se presentationerna i efterhand.

Page manager Published: Wed 15 Sep 2021.