Conference presentationsTo see later conference presentations, please go to our
Swedish site


2018

”Vilka miljökrav ställer transportinköpare idag?” 
3 December, 2018. The seminar ”Transportköparnas möjligheter att ställa miljökrav”,  arranged by NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv, Linda Styhre

”Att köpa energieffektiva transporter”
15 November, 2018. Q3-dagen, Gothenburg, Linda Styhre and Cecilia Hult
”Transportinköpets betydelse för godstransporters miljöpåverkan”​
10 January, 2018.Transportforum, Linköping, Linda Styhre

2017


"På spaning efter hållbara transporter  – färska resultat från Transportinköpspanelen".

6 mars 2017. Presentation at the dialogue session of the Minister of Infrastructure: ”Framtidens logistik – fokus sjöfart”, Ministry of Enterprise and Innovation, Stockholm
Linda Styhre


"Framtidens hållbara logistik -och godstransporter"
10 januari 2017. Seminar arranged by Ministry of Enterprise and Innovation during Transportforum: Hållbara godstransporter en förutsättning för jobb och klimat, Linköping
Sebastian Bäckström.


2016


"Configuring Transport and Logistics Activities in Construction"
18-19 oktober,
Nationella transportforskningskonferensen, Lund.
Anna Dubois, Kajsa Hulthén, Viktoria Sundquist.

"Plan for the future - sharing urban space"
18 oktober, The VREF Conference on Urban Freight 2016.
Dan Andersson.

“Purchasing transport services: Collaborative agreements for green connectivity”

28-29 september, Green logistics Colloquium, Naples, Italy
Dan Andersson, Arni Halldorsson, Kajsa Hulthén


"Hur kan ditt företag öka fyllnadsgraden?"

25 augusti, Transporteffektivitetsdagen 2016

Vendela Santén och Sara Rogerson

"Transport service procurement – initial findings and a research agenda"
21 March 2016 , IPSERA Conference, Dortmund
Dan Andersson

2015

"Procurement of transport services"
6 October 2015, Initiative Seminar 2015: Boundary Crossing Transport Research - Chalmers Area of Advance Transport
Linda Styhre


"Svenska företags förväntningar på de nya beslutsfattarna"
19-21 May 2015, Logistik & Transport med Truck
Linda Styhre 

Presentation av Transportinköpspanelen
12 March 2015, SLOW Nordic research network
Dan Andersson

2014

"Transport as a loosely coupled system: Implications for research and practice"
21-22 October 2014, Nationell conference in transport research
Anna Dubois and Kajsa Hulthén

 "Triads at the interface between supply networks and logistics service networks"
15-17 Oktober 2014, 8th Nordic Workshop on Relationships Dynamics (NoRD2014), Oslo
Dan Andersson, Anna Dubois, Anne-Maria Holma and Kajsa Hulthén

Presentation av resultat från transportinköpsenkäten
9 September, Ekocentrum, seminar about sustainable transportations for the future
Dan Andersson and Kajsa Hulthén


"Transportinköpspanelen - vägen mot hållbara transporter"
8-9 January 2014 - Transportforum, Linköping
Linda Styhre

2013

”Transportinköpspanelen – vägen till hållbara transporter”
14 November 2013 Hållbara Transporter, Stockholm
Linda Styhre

“A framework for analysis of potentials in strategic transport service procurement”
22-23 Oktober 2013 Nationell konferens i transportforskning, Göteborg
Kajsa Hulthén presented article by Anna Dubois and Kajsa Hulthén

"Framtidens logistik: Transportinköpspanelen – vägen till hållbara transporter”
12 September 2013 Initiativseminarium 2013, Göteborg 
Linda Styhre

"Varuägares krav vid inköp av transporter"
28 August 2013 - Transporteffektivitetsdagen, Göteborg 
Linda Styhre

“Purchasing of transport Service – a survey among major Swedish shippers”
1-3 June 2013 Nofoma Conference, Göteborg
Catrin Lammgård presented article by Catrin Lammgård, Dan Andersson, and Linda Styhre

"Vägen mot hållbara transporter börjar med ett effektivt inköp"
29 May 2013 - Logistik & Transportmässan, Göteborg
Linda Styhre and Dan Andersson

Page manager Published: Tue 02 Mar 2021.