Vetenskapsfestivalens officiella illustration

Physics day - Vetenskapsfestivalen

Fysikens dag är Fysikcentrums årliga bidrag på Vetenskapsfestivalens öppna program. Välkommen till en inspirerande temadag fullspäckad med intressanta föredrag. Du bjuds på en inblick i den senaste forskningen inom flera av fysikens områden och möjlighet att ställa dina kluriga frågor till våra forskare.

Note that all the lectures will be held in Swedish.

Programme Saturday 21 April 2018

Moderators: Christian Forssén, Associate Professor and Fredrik Höök, Professor at the Department of Physics, Chalmers.


10.00 – 10.40 Gravitationsvågor från svarta hål

Ulf Gran, biträdande professor, Fysik, Chalmers
Efter mer än femtio års arbete lyckades forskare 2015 till slut att observera gravitationsvågor, vilket belönades med Nobelpriset i fysik 2017. Jag kommer att förklara vad dessa vågor är, hur de uppstår, hur de kan mätas och vad som gör dem så intressanta.

10.45 – 11.25 När ögat inte räcker till
Cecilia Fager, doktorand, Fysik, Chalmers
Om vi vill titta på något som är mindre än vad våra ögon kan se, alltså mindre än ett hårstrås diameter, kan vi använda ett elektronmikroskop. Jag kommer att visa atomernas och molekylernas värld, betraktad genom ett sådant avancerat instrument.

11.25 - 11.45 Fika
Fysikcentrum Göteborg bjuder alla besökare på fika i pausen.


11.45 – 12.25 Vad väger en cell?
Daniel Midtvedt, forskare, Fysik, Chalmers
Genom att mäta hur ljus bryts när det passerar genom en biologisk cell, kan man återskapa en holografisk tredimensionell bild och bestämma cellens volym och massa. Vi visar tekniken för att studera cellers växelverkan med sin omgivning, till exempel vid infektioner och vid upptag av läkemedel.

14.00 – 14.40 Om konsten att sväva på en ljusstråle!
Dag Hanstorp, professor, Fysik, Göteborgs universitet
Med hjälp av en laserstråle kan man hålla en liten vattendroppe svävande i luften. Jag kommer använda detta till att visa hur man kan jonglera med hjälp av laserljus och vad som händer när två vattendroppar kolliderar. Experimenten kan hjälpa oss att förstå hur regndroppar bildas.

14.45 – 15.25 Hur kommunicerar biologiska celler med varandra
Tatsiana Lobovkina, forskarassistent, Kemi, Chalmers
Biologiska celler bildar speciella anslutningar med varandra som kallas membran-nanorör. De upptäcktets för första gången för lite mer än ett decennium sedan, och antogs vara viktiga för hur celler kommunicerar med varandra. Hur mycket vet vi om dem idag?

15.30 – 16.10 Einsteinföreläsning
Enligt traditionen håller en hemlig gäst ett föredrag till minne av Albert Einsteins Nobelföreläsning i Göteborg.

Bus stop: Chalmers (7,8,10,13,17)
Category Event
Location: Gustaf Dalén-salen, lecture hall, Gustaf Dalénsalen, Fysik
Starts: 21 April, 2018, 10:00
Ends: 21 April, 2018, 16:10

Published: Tue 20 Feb 2018. Modified: Mon 09 Apr 2018