B.Sc. Theses

13.   Theodor Hult Berényi, Alexander Fryklar, Marcus Lindohf, Oscar Birging, Simon Imark, Passiv Radar, Dept. Electrical Engineering, Chalmers University of Technology, 2021. (SURF)*

12.   Foad Alhayek, Pontus Andersson, Anton Lindén, Daniel Stråhle, Hugo Thunberg, Development of a passive radar with low-cost hardware, Dept. Electrical Engineering, Chalmers University of Technology, 2020. (SURF)*

11.   Simon Bengtsson, Simon Björklund, Elias Löfgren, Viktor Mattsson, Magnus Olander, Design av ett passivt radarsystem för detektion av flygplan, Dept. Electrical Engineering, Chalmers University of Technology, 2020. (SURF)*

10.   S. Adolfsson, E. Jäverbrink, J. Karlsson, C. Kylin, O. Lindblad, L. Persson Design och konstruktion av ett passivt radarsystem Dept. Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology, 2018. (SURF)

9.     M. Andersson, L. Lyster, D. Månsson, L. Storm, J. Ydreborg & H. Mikkelsen Ylander Demonstration av framtidens mobilsystem Dept. Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology, 2017. (ELEMENT)

8.     J. Andersson, J. Andersson, A. Brinkman, M. Ekman, R. Johansson, A. Nilsson, ”Utformning av ett multiantennsystem för mobil kommunikation” Dept. Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology, 2015. (SITRA)

7.     E. Aggestam, E. Andersson, I. Batkovic, S. Levin, C. Olsson, and P. Trelsmo, "Ett multiantennsystem för kommunikation - Konstruktion och analys baserad på LabVIEW, USRP-N210 samt egentillverkade förstärkare och antenner," Dept. Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology, 2014. (EMIT)

6.     A. Olbers, B. Persson, M. Birgersson, and A. Jonasson Svärdsby ” Effektivisering vid förstärkning och överföring av ASK-modulerad RF-signal genom induktiv koppling” Dept. Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology, 2013. (EMIT)

5.     D. Bergman, J. Billemar, W. Hallberg, H. Memari, E. Tutkur, and J. G. Wernersson, "Framtidens mobilnät - Hur interferensen mellan antenner i ett MIMO-system påverkar linjärriseringen av effektförstärkare,"Dept. Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology, 2012. (EMIT)

4.     S. Fréden-Jansson, V. Hallman, F. Jern, L. Lundberg, K. Björk-Svensson, N. Gustafsson, ”Bredbandiga styrbara oscillatorer,”Dept. Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology, 2011. (INTOSC)

3.     E. Andersson, L. Carlsson, N. Karlsson, and K. Ottoson, ”Effektförstärkare för nästa generations mobiltelefonnät,”, Dept. Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology, 2011 (DIGIPA)

2.     S. Carlsson, L. Hallberg, and H. Lämås “Dynamisk lastmodulering vid 3,5GHz,”Dept. Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology, 2010.(DIGIPA)

1.     O. Axelsson, B. Herrmann, and Joel Schleeh “Radiosändare med minimerad energiförbrukning”, Dept. Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology, 2008. (SMPA)

Page manager Published: Thu 07 Apr 2022.