B.Sc. Theses

10.   S. Adolfsson, E. Jäverbrink, J. Karlsson, C. Kylin, O. Lindblad, L. Persson Design och konstruktion av ett passivt radarsystem Dept. Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology, 2018. (SURF)

9.     M. Andersson, L. Lyster, D. Månsson, L. Storm, J. Ydreborg & H. Mikkelsen Ylander Demonstration av framtidens mobilsystem Dept. Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology, 2017. (ELEMENT)

8.     J. Andersson, J. Andersson, A. Brinkman, M. Ekman, R. Johansson, A. Nilsson, ”Utformning av ett multiantennsystem för mobil kommunikation” Dept. Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology, 2015. (SITRA)

7.     E. Aggestam, E. Andersson, I. Batkovic, S. Levin, C. Olsson, and P. Trelsmo, "Ett multiantennsystem för kommunikation - Konstruktion och analys baserad på LabVIEW, USRP-N210 samt egentillverkade förstärkare och antenner," Dept. Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology, 2014. (EMIT)

6.     A. Olbers, B. Persson, M. Birgersson, and A. Jonasson Svärdsby ” Effektivisering vid förstärkning och överföring av ASK-modulerad RF-signal genom induktiv koppling” Dept. Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology, 2013. (EMIT)

5.     D. Bergman, J. Billemar, W. Hallberg, H. Memari, E. Tutkur, and J. G. Wernersson, "Framtidens mobilnät - Hur interferensen mellan antenner i ett MIMO-system påverkar linjärriseringen av effektförstärkare,"Dept. Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology, 2012. (EMIT)

4.     S. Fréden-Jansson, V. Hallman, F. Jern, L. Lundberg, K. Björk-Svensson, N. Gustafsson, ”Bredbandiga styrbara oscillatorer,”Dept. Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology, 2011. (INTOSC)

3.     E. Andersson, L. Carlsson, N. Karlsson, and K. Ottoson, ”Effektförstärkare för nästa generations mobiltelefonnät,”, Dept. Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology, 2011 (DIGIPA)

2.     S. Carlsson, L. Hallberg, and H. Lämås “Dynamisk lastmodulering vid 3,5GHz,”Dept. Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology, 2010.(DIGIPA)

1.     O. Axelsson, B. Herrmann, and Joel Schleeh “Radiosändare med minimerad energiförbrukning”, Dept. Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology, 2008. (SMPA)

Page manager Published: Tue 17 Nov 2020.