Publications


2022

Konceptprogram: Lokaler för primärvård med fokus på vård- och hälsocentraler [link]
Centrum för vårdens arkitektur och Program för teknisk standard

Förstudie till konceptprogram: Lokaler för primärvård med fokus på vård- och hälsocentraler [link]
Centrum för vårdens arkitektur och Program för teknisk standard

2021


EBD 2020 – Evidensbaserad Design - Forskning som stöd för utformning av den fysiska vårdmiljön [download]
Centrum för vårdens arkitektur

Logistik i vårdbyggnader [download]
Nina Modig, Göran Lindahl

Kommunernas verksamhetslokaler och särskilda boenden kopplat till Nära vård [download]
Göran Lindahl, Charlotta Thodelius, Jens Widmark

Framtidens vårdbyggnadsstruktur - Hälso- och sjukvårdsbyggnader i regionerna efter omställningen [download]
Centrum för vårdens arkitektur

2020

Högteknologiska vårdmiljöer för intensivvård och operation - Uppdatering 2020 [mer info]
Centrum för vårdens arkitektur och Program för teknisk standard

Registerbaserade studier för forskning och utveckling av byggd vårdmiljö: en outnyttjad guldgruva
Kartläggning och exempel på användningsområden av Socialstyrelsens registerdata [download]
Charlotta Thodelius, Ellen Dahllöf Boyd, Göran Lindahl, Helle Wijk
 
E-hälsa - Hur påverkar vårdens digitala utveckling behovet av lokaler och utformningen av dem? [download]
Göran Lindahl, Charlotta Thodelius, Abderisak Adam, Helle Wijk


2019

Förstudie: Högteknologiska vårdmiljöer - Intensivvård och operation [mer info]
Centrum för vårdens arkitektur

Den goda vårdavdelningen 2019 [mer info]
Centrum för vårdens arkitektur och Program för teknisk standard
 
Evidence-Informed Design Recommendations for Juvenile Facilities in Sweden - Report prepared for the Swedish National Board of Institutional Care (SiS) [download]
Roger S. Ulrich, PhD


2018

Planerings- och utvecklingsmodell för vårdmiljöer [download]
Centrum för vårdens arkitektur och Program för teknisk standard

Konceptprogram Lokaler för psykiatri - Kunskapsunderlag vid planering [download] [appendixes]
Program för teknisk standard, Centrum för vårdens arkitektur, Sykehusbygg


2017

SiS Vårdmiljö - En guide för lokalutveckling [mer info]
Göran Lindahl och Sofia Park.
 
Enpatientrum i Sverige - förstudie om vårdavdelningar med fokus på nuläge [download] [slides]
Marie Strid och Kristin Schmitt.

Designdrivna dialoger - För arkitektur och samhällsbyggnad [mer info]
Peter Fröst, Anna Gustafsson, Johanna Eriksson, Göran Lindahl.

 
Ljus i vårdmiljöer - dokumentation av en temadag 19 september 2016 [download]
Centrum för vårdens arkitektur, Forum vårdbyggnad och LINK Arkitektur.
 
Framtidens vårdbyggnader - Framtidens vårdbyggnader bjuder in patienten att vara medskapare i sin egen vård [hämta]
Peter Fröst och Christine Hammarling.
 
Spri-tiden. Planering av vårdbyggnader i Sverige 1968 till 1989 [download]
Lennart Ring.

Planerings- och utvecklingsmodell för vårdmiljöer - förstudie [download]
Centrum för vårdens arkitektur och Program för teknisk standard


2016

Lokaler för framtidens öppenvård - kunskapsunderlag vid planering av  vårdcentraler och mottagningar [mer info]
Program för teknisk standard, Centrum för vårdens arkitektur och Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.


2015

Administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar [mer info]
Program för teknisk standard, Centrum för vårdens arkitektur

Lär från våra byggnader. Lär för våra byggnader. Del 1 - Handbok om utvärdering av vårdbyggnader [download]
Mike Apple.

Lär från våra byggnader. Lär för våra byggnader. Del 2 - Jämförande utvärdering av lokaler för intensivvård (IVA)  [download]
Mike Apple


2014

1 promille av vårdens miljardinvesteringar i nya byggnader går till forskning om deras betydelse för bättre vård! [download]
Peter Fröst och Helle Wijk.


2013

Högteknologiska vårdmiljöer - Intensivvård och operation [download]
Centrum för vårdens arkitektur, Program för teknisk standard


2012

Evidensbas för vårdens arkitektur 1.0. Forskning som stöd för utformning av den fysiska vårdmiljön [download]
Roger Ulrich, PhD, EDAC.


2011

Den goda vårdavdelningen [mer info]
Centrum för vårdens arkitektur, Program för teknisk standard

Page manager Published: Wed 01 Jun 2022.