Research projects


Helle Wijk: Stödjande och stimulerande vårdmiljöer för hälsa och välbefinnande.​


Morgan Andersson: Användning och användbarhet i särskilt boende för äldre


Morgan Andersson: New Swedish forensic psychiatric facilities: visions and outcomes


Morgan Andersson och Ola Nylander: Studie om flerbostadshus på Älvstranden i Göteborg.
 

Marie Elf & Inga Malmqvist: Designing sustainable healthcare spaces for the 21st century
 
 
Marie Elf: Development of an audit instrument for the early stages of designing healthcare spaces
 
 
Marie Elf: Evaluating design quality and its impact on quality of life and care for elderly persons living in nursing homes
 
 
Marie Elf: Stroke care units: evaluating the design quality and its impact on quality of care, patient’s health and perception of the space.
 
 
Marie Elf: En systematisk och evidensbaserad planeringsprocess för hållbara vårdmiljöer.
 
 
Marie Elf & Helle Wijk: An assessment of the documents used for designing new healthcare environments in Sweden: what is included and excluded
 
 
Johanna Eriksson: Arena: Brukare &Krav. www.arenabrukarekrav.wordpress.com
 
 
Helle Wijk: Den fysiska miljöns påverkan på vården inom rättspsykiatrisk vård
 
 
Helle Wijk: Betydelsen av den fysiska och psykosociala vårdmiljön inom onkologisk vård


Rum för hälsa och livskvalitet

Page manager Published: Wed 24 Jan 2018.