Research projects

Ongoing


OUT-FIT: Vårdmiljöer och Vårdarkitektur [read more]
In collaboration with Gothenburg University, Institute of Health and Care Sciences

Room4Birth [read more]
In collaboration with Gothenburg University, Institute of Health and Care Sciences

Den fysiska och socio-spatiala miljöns betydelse för ungdomar som vårdas inom de särskilda ungdomshemmen [read more]
In collaboration with Gothenburg University, Institute of Health and Care Sciences
Ongoing since 2017

Stödjande och stimulerande vårdmiljöer för hälsa och välbefinnande​
Contact person: Helle Wijk

Studie om flerbostadshus på Älvstranden i Göteborg
Ongoing since 2017
 

Completed


Digitala kulturmöten
Ongoing since 2019


Designing sustainable healthcare spaces for the 21st century [publication]
Completed in 2015
 
An assessment of the documents used for designing new healthcare environments in Sweden: what is included and excluded [publication in Construction Management and Economics] [publication in HERD 2012] [publication in HERD 2014]
Completed in 2014

New Swedish forensic psychiatric facilities: visions and outcomes [publication]
Completed in 2013

Användning och användbarhet i särskilt boende för äldre [read more]
Morgan Anderssons doktorandprojekt 2009-2013

Den fysiska miljöns betydelse inom rättspsykiatrisk vård
Contact person: Helle Wijk
 
Betydelsen av den fysiska och psykosociala vårdmiljön inom onkologisk vård [publication]
Contact person: Helle Wijk
Completed in 2013


Page manager Published: Wed 20 Oct 2021.