Development projects

Ongoing


Planning and development of care environments [read more]

In collaboration with PTS

Evidensbas för vårdens arkitektur 2.0

Will be published in 2021

 

Completed


Högteknologiska vårdmiljöer
[link]
Completed in 2020


Den goda vårdavdelningen 2019
[download]
Completed in 2019

Konceptprogram Lokaler för psykiatri
[download] [appendixes]
Completed in 2018

SiS Vårdmiljö - En guide för lokalutveckling
[read more] [download]
Completed in 2017

CVA och Sweco: Dialogmetoder för arkitektur, Bokprojekt
[read more]
Completed in 2017

Förstudie om vårdavdelningar med enpatientrum
[read more] [download]
Completed in 2017

Lokaler för framtidens öppenvård
[read more] [download]
Completed in 2016

Administrativa arbetsplatser i vården och dess förvaltningar
[link]
Completed in 2015

Högteknologiska vårdmiljöer OP + IVA
[link]
Completed in 2013

Den goda vårdavdelningen
[link]
Completed in 2011


Page manager Published: Thu 11 Mar 2021.