Financing

Potential financing

Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

Five open calls within HORIZON in the field of 2D materials. 

  • New generation of advanced electronic and photonic 2D-materials-based devices, systems and sensors (RIA)
  • 2D-materials-based devices and systems for energy storage and/or harvesting (RIA)
  • 2D-materials-based devices and systems for biomedical applications (RIA)
  • 2D-material-based composites, coatings and foams (IA)
  • Supporting the coordination of the Graphene Flagship projects (CSA)

All information can be find on Search Funding & Tenders/European Commission​

Deadline date: 16 November 2022


SIO grafen

Calls within SIO Grafen shall generate projects carried out in collaboration between different partners.

Myfab access (clean room access)

Myfab invites you to a new program​, offering FREE access to our cleanroom nanotechnology facilities. The aim is to give new user groups practical experience of Myfab.

Almi verifieringsmedel

Nya innovativa idéer innebär många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Almis verifieringsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av affärsidén. 

VGR nystartade innovativa företag

Nystartade teknik- och kunskapsbaserade företag kan söka såddfinansiering​ för att utveckla en produkt, tjänst eller ett koncept.

VGR FoU-kort

Västra Götalandsregionen erbjuder stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa företag att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer  

VGR konsultcheckar

Konsultchecken ska stärka och förnya företaget inom områden där man saknar eller har bristande kompetens. Insatsen ska vara avgränsad i tid och bidra till att utveckla företaget.

EU-kort

Syftet med denna utlysning är att underlätta deltagandet för västsvenska aktörer att delta i EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020.

Page manager Published: Wed 20 Oct 2021.