SIO Grafen: Grafen - hälsa och arbetsmiljöeffekter

Erik Nilebäck och Sofia Öiseth presenterar rapporten från 2020 med fokus på aktuell status kring hälsorisker med grafen. Här hör du också om ett nytt påbörjat projekt som rör arbetsmiljö och grafen.

​​
Category Seminar
Location: Online
Starts: 09 December, 2020, 14:00
Ends: 09 December, 2020, 14:30

Page manager Published: Fri 06 Nov 2020.