Om SESBC

Vår vision är att vårt framtida energisystem skall vara fullt ut hållbart och att elkraftsystemet kommer att spela en avgörande roll i förverkligandet av det 100-procentigt förnyelsebara samhället. Där elkraftsystemet inte ska sätta upp några som helst begräsningar för samhällsutvecklingen – samtidigt som det är tillgängligt, driftsäkert och tillförlitligt, vid varje tidpunkt och plats.

Svenskt centrum för el-energilagring och balansering ämnar vara en nyckelspelare för att nå visionen om ett 100-procentigt förnyelsebart elsystem, genom att formera ett multidisciplinärt och internationellt konkurrenskraftigt svenskt nav för excellent forskning med stark industrisamverkan.

Centrumet ska täcka hela kedjan från material, via komponenter till elsystemet och dess styrning. Detta breda konsortium som består av fem akademiska och 30 icke-akademiska enheter ger en enorm potential för att driva innovation och kunskapsspridning till såväl industriella, som akademiska och offentliga aktörer.​

Organisation

Centrumet har följande organisation.

Programrådet

 • Alireza Nami – Hitachi Energy (ordförande)
 • Robert Ericsson – Svenska kraftnät
 • Tula Ekengren – VGR
 • Charlotta Klintberg – Göteborg Energi AB
 • Torbjörn Lindquist – Azelio
 • Elna Holmberg – Volvo AB
 • Marina Papatriantafilou – Chalmers tekniska högskola
 • Sonja Lundmark – Chalmers tekniska högskola
 • Frida Lind – Chalmers tekniska högskola
 • Torbjörn Thiringer – Chalmers tekniska högskola
 • Ulf Helmersson – Linköpings universitet

Centrumledningen

 • Massimo Bongiorno (föreståndare)
 • Anna Martinelli (biträdande föreståndare)
 • Sara Fogelström (koordinator)
 • Johan Felix (koordinator)

Ledningsgruppen

 • Massimo Bongiorno, Chalmers tekniska högskola
 • Anna Martinelli, Chalmers tekniska högskola
 • Sara Fogelström, Chalmers tekniska högskola
 • Johan Felix, Chalmers inudstriteknik
 • Tomas McKelvey, Chalmers tekniska högskola
 • Jan R Svensson, Svenska krafnät
 • Olof Samuelsson, Lunds universitet
 • Robert Eriksson, Svenska kraftnät
 • Xavier Crispin, Linköpings universitet

Forskningsområden

 • System, Olof Samuelsson
 • Material och enheter för energilagring, Xavier Crispin
 • Intelligent energihantering, Tomas McKelvey​

Partners

Partnerna i centrumet består av universitet i Sverige, forskningsinstitut och science parks och stiftelser, myndigheter och offentlig sektor, kraftproducenter, nätägare och stora elkonsumenter samt teknik- och lösningsleverantörer.​