Forskning SESBC

​SESBC är förkortningen för the Swedish Electricity Storage and Balancing Centre, ett nationellt kompetenscentrum finansierat av Energimyndigheten. Syftet med detta centrum är att adressera den stora utmaningen att realisera ett nationellt elektriskt nätverk kapabel att leverera flexibel elkraft, på ett sätt som integrerar förnybara energikällor och som möjliggör en balanserad elektricitet med avseende på produktion och konsumption.

Vårt kompetenscentrum samlar experter från Chalmers men även från andra akademiska institutioner, såsom Lund Universitet, Linköping Universitet, Uppsala Universitet och Karlstad Universitet, samtidigt som en stor mängd partners från den offentliga och privata sektorn också deltar med spetskompetens. SESBC är strategiskt organiserat i lager som täcker de tre fundamentala aspekter System, Material & Enheter för Energilagring, samt Intelligent Energiförvaltning.

SESBC har visionen att skapa ett framtida energisystem som är hållbart, där elkraft spelar en nyckelroll för att förverkliga ett samhälle till 100% baserat på förnybara resurser. Kompetenscentrumet SESBC är således en plattform för forskning och utveckling, som kommer att generera banbrytande kunskap ihop med innovativa tekniska lösningar, till förmån för hela vårt samhälle.​

Aktiva forskare

Här presenteras ledarna för de godkända projekten inom Centrumet.

Olof Samuelsson
Lunds universitet

Xavier Crispin
Linköpings universitet

Mikael Vagin
Linköpings universitet