Om CHI

Centre for Healthcare Improvement (CHI) är en centrumbildning vid Chalmers tekniska högskola som bedriver forskning och utbildning inom förbättring, innovation och transformation av hälso- och sjukvård.

Med hemvist vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers finns expertis inom ämnesområden som exempelvis kvalitetsutveckling, logistik, produktionsplanering, innovation och organisatoriskt lärande.

Vårt mål är att tillsammans med svensk hälso- och sjukvård skapa och sprida forskningsbaserad och handlingsorienterad kunskap om hur vi kan uppnå en bättre och säkrare hälso- och sjukvård. Vi vill även bidra till den professionella utvecklingen inom ledning och utveckling av hälso- och sjukvården. För att uppnå denna målsättning fokuserar vi inom CHI på två delar – forskning och utbildning.

Centre for Healthcare Improvement är kopplat till Chalmers styrkeområde Hälsa och teknik.

Medarbetare

Här presenteras medarbetare kopplade till Centre for Healthcare Improvement (CHI).

Föreståndare