Forskning för en bättre sjukvård

Vi har en rad olika forskningsprojekt inom Centre for Healthcare Improvement, CHI. En central utgångspunkt och gemensam nämnare i många av dem är att hitta former för ett framgångsrikt förbättringsarbete mot en mer patientorienterad, effektiv och säker sjukvård.

I våra projekt eftersträvar vi en tvärprofessionell bemannad och en gemensam kunskapsgenerering mellan olika kunskapsdomäner, till exempel teknik, medicin, ledning och vårdvetenskap.

Har du frågor om vår forskning eller idéer på forskningsprojekt – vänligen kontakta Andreas Hellström.

Andreas Hellström
Universitetslektor vid Service Management and Logistics

Ladda ner våra rapporter

Om en omställning
Från ett följeforskningsuppdrag om hälso- och sjukvårdsutveckling i Västra Götalandsregionen 2018–2020

Covid-19-pandemins effekter på Nära vård
En intervjustudie med företrädare från kommuner och regioner

Publikationer

På chalmers.research.se hittar du publikationer från CHI.