Studentarbete
Evenemanget har passerat

Årliga uställningen av projekt i masterprogrammet i Produktutveckling

Välkomna att ta del av årets projekt både i form av utställning (Studiehallen M-hus)och presentationer (Virtual development laboratory, VDL)!

Översikt

Evenemanget har passerat

Program (engelska):

16 May 2023

Study Hall
13:00 - 17:00 Exhibition in Study Hall (all teams)

Presentation in Virtual Development Laboratory, VDL
13:15 - 13:20 Introduction
13:20 - 13:50 ASSA ABLOY - Net Zero Door
13:50 - 14:20 Sahlgrenska Academy & Chalmers - Loading device for dynamic Magnetic Resonance Imaging

14:20 - 14:35 Mingle - Exhibition at Study Hall

14:35 - 15:05 Satcube - Satellite communication terminals for broadband connectivity wherever you go
15:05 - 15:35 GKN - Variable nozzle for a ducted electric fan

15:35 - 16:00 Mingle - Exhibition at Study Hall

16:00 - 16:30 Volvo Penta - Energy to Utility
16:30 - 17:00 Volvo Cars - Cleaning system for the future

 

17 May 2023

Study Hall
10:00 - 17:00 Exhibition in Study Hall (all teams)

Presentation in Virtual Development Laboratory, VDL
10:00 - 10:05 Introduction at VDL
10:05 - 10:35 Vidde - Modular accessories for sustainable snowmobiles
10:35 - 11:05 Skisens - Enhancing a powermeter for cross-country skiing

11:05 - 12:00 Mingle - Exhibition at Study Hall

13:30 - 14:00 Be GeoSpatial - UAV (Drone) Payload for automated in-water pumping and filtering
14:00 - 14:30 Husqvarna - Optimal wheel tread pattern for grass cutting robots

14:30 - 15:00 Mingle - Exhibition at Study Hall

15:30 - 16:00 Volvo Cars - Sustainable Steering Wheel Concept
16:00 - 16:30 Clean Motion - Energy production and storage system for fixed installations

16:30 - 17:00 Mingle - Exhibition at Study Hall