Studentarbete

Ludwig Scherqvist Halldner, MPPHS Fysik

Titel på masterarbete: Global optimization of optical metasurfaces using the RCWA method

Översikt

Sammanfattning: se den engelska sidan.

 

Examinator: Mikael Käll

Handledare: Mikael Käll, Mindaugas Juodenas & Vasilii Mylnikov

Opponenter: Johan Wikström och Karin Furufors