Studentarbete

Masterpresentation Ida Ekmark, MPCAS

Titel på masterarbete: Multi-objective Bayesian optimization of tokamak disruptions using both fluid and kinetic models 

Översikt

Sammanfattning: se engelsk sida

Handledare: Istvan Pusztai
Examinator: Tünde Fülöp
Opponent: David Hambraeus Abstract

Lösenord till Zoom: Bayes