Seminarium

CBA Bostadsdag: attraktivt boende och byggande i trä

Bild 1 av 1
Bostadsområde i Växjö.

CBA Anordnar bostadsdag i Växjö i samarbete med Smart Housing Småland, Linnéuniversitetet och Möckelsnäs Kultur&Vänförening. Kostnadsfritt för medlem i CBA, 1 495 kronor för icke medlem. Frukostfika, lunch och eftermiddagsfika ingår.

Översikt

Anmälningslänk

Temat för bostadsdagen är boende och byggande. Med tre teman ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet presenterar och diskuterar vi modernt trähusbyggande.

Moderatorer under bostadsdagen är professor Ola Nylander CBA Chalmers, Anette Andersson universitetsadjunkt, Lnu, och forskare Tomas Nord, Rise.

Varje pass/del har en avslutande sammanfattning/diskussion.

Program

9:45 inledning Ola, Tomas och Anette

Social hållbarhet

10:15 Hållbart bostadsbyggande i Växjö Olivia Thim, Växjö Linnaeus Sciencepark

10:35 Trivsel i trähus ett forskningsprojekt Anette Andersson, Linnéuniversitetet om aktuell forskning

10:55 Städer som bygger bostäder med trä Projektkoordinator/arkitekt Jessica Becker

11:15 Den anpassbara bostaden Tekn dr Anna Braide CBA, presenterar en ny bok

Sammanfattning

11:50 Lunch

Ekonomisk hållbarhet

13:00 Trivsel i trähus, del ll Finns det mervärde i att bo i ett massivträhus? Professor Ola Nylander

13:20 Arkitektur i massivträ Jonas Linderholm, Arkitektbolaget

13:40 Projekt med trä Bostadsbolag Växjö

14:00 Arkitekturprogram och träbyggnadspolicy för utveckling av en attraktiv stad Stadsarkitekt Erik Adolfsson, Linköping

Sammanfattning

14:20 Fikapaus

Ekologisk hållbarhet

14:40 Räcker Sveriges skogar till allt? Harald Säll, Linnéuniversitetet

15:05 Att bygga grönt, finns förutsättningarna? Forskare, teknisk doktor, Tomas Nord, RISE

15:25 Massivträhusets teknik och förutsättning Professor Thomas Bader, Linnéuniversitetet

15:45 Into the woods Riksarkitekten Helena Bjarnegård om utvecklingen för trähusbyggandet i Skandinavien

Avslutning, sammanfattning fram till 16:30

Studiebesök som tillval

I anslutning till bostadsdagen kommer vi arrangera studiebesök i Växjö med fokus på bostäder och verksamheter i massivträ. Det är ett extra tillval till bostadsdagen och kommer ske 20 april. De som är anmälda till bostadsdagen kommer få information när det programmet finns klart.