Instruktion för bilagan till Fristående kurs för yrkesverksamma (FKY)

Sök fram rätt kurs och fyll i bilagan till din anmälan

Chalmers kursutbud inom grundutbildnings- och masterprogram finns i Chalmers Studentportal. På antagning.se finns bara en generell anmälningskod för utbildningsalternativet Fristående kurs för yrkesverksamma (FKY). Du måste själv söka fram och ange vilken kurs inklusive kurskod från Chalmers ordinarie utbildningsutbud, på bilagan som du sedan laddar upp på ditt konto.

Bilagan ska laddas upp med din anmälan på antagning.se

Du kan fylla i bilagan digitalt, spara ner den ifyllda PDF-filen. Ladda sedan upp din bilaga på ditt konto på antagning.se.

Begränsningar

 • Du kan bli antagen till maximalt 15hp per läsperiod. Om du söker kurser som totalt omfattar mer än 15 hp inom en läsperiod måste du ange en prioriteringsordning i bilagan.
 • Det finns sällan plats på kurser som ingår i, eller är obligatoriska för, program i årskurs 1. Detta gäller även så kallade introduktionskurser.
 • I bilagan till anmälan ska du enbart ange kurser som ges under den termin som anmälan avser.
  • anmälan avser antingen vår- eller höstterminen inte helt kalenderår eller läsår
  • en kurs som inte ges den aktuella terminen (fel läsperiod eller kurs från ett tidigare läsår som nu inte ges längre) stryks
  • det är sökandes ansvar att följa instruktionerna och söka fram kurser för aktuell termin
 • Det finns kurser som är platsbegränsade.
  Läs mer under punkt 4 under rubriken Kursinformation nedan.
 • Det finns kurser som endast är sökbara för studenter med kurstillfället i programplan.
  Läs mer under punkt 5 under rubriken Kursinformation nedan.

 • Följande alternativ erbjuds inte​ inom ramen för FKY; Kandidatarbete/Examensarbete, språkkurser för programstudenter på Chalmers genom ett samarbete med GU (Fackspråk) samt kurser i Chalmers utbud som endast ges som fristående kurs (Ägare: FRIST). Kurser i Chalmers utbud, som har information Ägare: FRIST i kursplanen, kan endas sökas via antagning.se när den är öppen för anmälan.
  Läs mer under punkt 6 under rubriken Kursinformation nedan.

Kursinformation

Chalmers kursutbud inom grundutbildnings- och masterprogram finns i Chalmers Studentportal.
Där kan du ta reda på kursnamn, kurskod och läsperiod (kontrollera den ges på rätt termin och aktuellt år).
Kurser i läsperiod 1 och 2 ges under höstterminen medan kurser läsperiod 3 och 4 ges under vårterminen.

Så här söker du efter kurser på Studentportalen

Följ de fem stegen för att säkerställa att kursen ges rätt termin och läsår och för att kontrollera att plats kan erbjudas sökande som inte är programstudent på Chalmers.

Sök i kursutbudet (direktlänk)

 1. Välj rätt läsår.
 2. Ange kursens namn eller ämne.
 3. Välj läsperiod.
  Här har du möjlighet att välja läsperiod så att du endast söker fram kurser som ges under rätt läsperiod.
  (Se bild A)
 4. Välj platsbegränsning.
  Här har du möjlighet att välja kurser som inte har platsbegränsningar när du väljer Kurser med något kurstillfälle som saknar angivet maxantal.  Om du väljer en kurs som saknar angivet maxantal har du större möjlighet att erbjudas plats.
  (Se bild B)
 5. Välj i programplan.
  Det finns kurser som endast erbjuder platser för studenter som har kurstillfället i sin programplan. Om du söker en sådan kurs trots att du inte har den i din programplan kommer du inte att erbjudas plats. Genom att välja Kurser med något kurstillfälle som inte enbart är öppet för studenter som har det i sin programplan, sorterar du bort dessa kurser.
  (Se bild C)
 6. Kurser i Chalmers utbud som endast ges som fristående kurs har följande information i sin  kursplan, Ägare: FRIST. Dessa kurser kan endas sökas när kursen är öppen för anmälan på antagning.se.
  (Se bild D)
Bild A 
 Bild A
Bild B 
Bild B
Bild C 
Bild C
Bild D 
 Bild D


Sidansvarig Publicerad: ti 01 nov 2022.