Uppdragsutbildning

 

Chalmers Professional Education är ett kommersiellt dotterbolag i Chalmerskoncernen som erbjuder uppdragsutbildningar för näringslivet. Varje år utbildar vi över 4 000 deltagare i olika kurser inom våra affärsområden Sjöfart, Industriteknik, Energi, Samhällsbyggnad ​och Executive Education.
För mer information, besök oss på www.chalmersprofessional.se.

 

Executive education
Området Executive integrerar aktuell forskning inom Technology Management med praktisk erfarenhet från världsledande industriföretag. Genom kompetenshöjning inom ledarskap, organisation och strategi hjälper vi våra kunder att stärka sin konkurrenskraft.

Utbildningar för: Produktutvecklingschef | Produktionschef | Ansvarig Supply Chain | Projektledare

 

Industriteknik
Förnyelse, ökad effektivitet och hållbar utveckling är vägar till framgång i ett föränderligt industriklimat. Området Industriteknik erbjuder utbildningar med fokus på teknik och metodik för produkt- och produktionsutveckling.

Utbildningar för: Produktutvecklare | Leankoordinator | Hälsa och sjukvård | Produktionstekniker

 

Sjöfart
Den svenska sjöfartsnäringen förändras snabbt och kompetensutveckling är en förutsättning för de aktörer som vill behålla och stärka sin position på marknaden. Området Sjöfart erbjuder såväl öppna kurser som företagsanpassade speciallösningar till rederier och andra sjöfartsföretag.

Utbildningar för: Däckspersonal | Maskinpersonal | Intendentur | Landanställd i sjöfart

 

Energi
Omställning till förnybara energikällor, energieffektivisering och utbyggnad av smarta elnät ställer nya krav på företag och organisationer. Området Energi erbjuder öppna kurser och företagsinterna program med sikte på framtidens energisystem.

Utbildningar för: Energiproduktion | Energidistribution | Energieffektivisering | Klimat och miljö

 

 

Samhällsbyggnad
För att bygga framtidens hållbara samhälle söker nu samhällsbyggnadssektorn nya metoder och arbetssätt för att möta de utmaningar, krav och förutsättningar som ställs. Genom de utbildningar som erbjuds inom området Samhällsbyggnad förmedlas den kunskap som behövs för att ta sig an dessa utmaningar.

Läs mer om utbildningar inom samhällsbyggnad

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: on 05 nov 2014