Vidareutbildning

 


Chalmers Professional Education 

är ett kommersiellt dotterbolag i Chalmerskoncernen som erbjuder uppdragsutbildningar för näringslivet. Varje år utbildar vi över 4 000 deltagare i olika kurser inom våra affärsområden Sjöfart, Industriteknik, Energi, Samhällsbyggnad och Executive Education.
 Uppdragsutbildningar
 

Vidareutbildning för yrkesverksamma

Med vidareutbildning för yrkesverksamma avses befintliga kurser inom Chalmers ordinarie utbildningsutbud som kan erbjuds enskilda individer (ej juridiska personer) med akademisk utbildning och yrkeserfarenhet. Deltagarna bekostar själva kurslitteratur och ev annat annat studiematerial.
 

KPU - Kompletterande pedagogisk utbildning

Nu erbjuder Chalmers en 1,5-årig kompletterande pedagogisk utbildning, Lärande och ledarskap,  som leder till ämneslärarexamen. Vi vänder oss till dig som redan studerat teknik, fysik, kemi eller matematik och som vill vidareutbilda dig.
 

KU - Kompletterande utbildning för ingenjörer/arkitekter med avslutad utländsk utbildning

En ettårig kompletterande utbildning för dig som redan har en avslutad utländsk ingenjörs- eller arkitektutbildning och som vill vidareutbilda dig och stärka din anställningsbarhet på den svenska arbetsmarknaden.

MOOC - Massive Open Online Courses

Mooc-kurser, efter engelskans massive open online courses, ger möjligheter till ny kunskap för alla som har tillgång till en uppkopplad dator. Kursdeltagare över hela jorden kan i sin egen takt ta del av videoföreläsningar, diskussioner, lösa uppgifter och skriva tentamen.
Chalmers MOOC-kurser

Fristående kurs för Chalmers Alumner

Du som är alumn med examen från ett utbildningsprogram på grundnivå vid Chalmers kan söka kurser ur Chalmers ordinarie utbildningsutbud inför kommande läsperiod.
Fristående kurs för Chalmers Alumner (information på Chalmers Studentportal)
 

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: må 11 sep 2017